Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 08:01:57 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15447Tiêu đề: lý thuyết về sóng âm
Gửi bởi: JoseMourinho trong 08:01:57 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải thích kĩ hộ mình câu này:
Một cô gái làm phát ra một nốt nhạc khi thổi nhẹ vào sáo, nếu cô gái thổi mạnh hơn, sóng âm thanh có thể sẽ
A Có biên độ lớn hơn
B Có tần số thấp hơn
C Có tần số cao hơn
D Di chuyển nhanh hơn


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết về sóng âm
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 09:34:14 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải thích kĩ hộ mình câu này:
Một cô gái làm phát ra một nốt nhạc khi thổi nhẹ vào sáo, nếu cô gái thổi mạnh hơn, sóng âm thanh có thể sẽ
A Có biên độ lớn hơn
B Có tần số thấp hơn
C Có tần số cao hơn
D Di chuyển nhanh hơn

[tex]f=m\frac{v}{4l}[/tex]
khi thổi mạnh thì tốc độ tăng nên tần số tăng


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết về sóng âm
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:42:24 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
tốc độ gió thổi với tốc độ truyền sóng có giống nhau không bạn ???    8-x 8-x 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết về sóng âm
Gửi bởi: kientri88 trong 10:00:17 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
có biên độ lớn hơn.


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết về sóng âm
Gửi bởi: JoseMourinho trong 11:11:41 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
kientri giải thích kỹ cho mình với.


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết về sóng âm
Gửi bởi: ntr.hoang trong 12:09:14 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải thích kĩ hộ mình câu này:
Một cô gái làm phát ra một nốt nhạc khi thổi nhẹ vào sáo, nếu cô gái thổi mạnh hơn, sóng âm thanh có thể sẽ
A Có biên độ lớn hơn
B Có tần số thấp hơn
C Có tần số cao hơn
D Di chuyển nhanh hơn

Để thay đổi tần số thì chỉ có cách thay đổi độ dài cột khí trong ống (bằng cách bấm lỗ), còn về vận tốc thì thực sự là không rõ lặm Tuy nhiên để chọn thì chọn đáp án A, suy đoán từ thực tế thôi, thổi mạnh hơn thì sẽ nghe âm to hơn, nên có lẽ biên độ sẽ lớn hơn