Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tung12 trong 02:50:45 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15444Tiêu đề: bài tập về con lắc đơn.mong thầy cô và các bạn giải hộ.
Gửi bởi: tung12 trong 02:50:45 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
Câu 19: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m, sợi dây mảnh có chiều dài l. Từ vị trí cân bằng, kéo vật sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc   rồi thả nhẹ. Lấy  , bỏ qua mọi lực cản. Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng
A:10căn(2/3) cm/s     B:0  cm/s     C:10căn(3/2)cm/s            D:10căn5/3cm/s 
mong sư giup đỡ của thầy cô và các p!!!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc đơn.mong thầy cô và các bạn giải hộ.
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:21:51 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
Câu 19: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m, sợi dây mảnh có chiều dài l. Từ vị trí cân bằng, kéo vật sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc   rồi thả nhẹ. Lấy  , bỏ qua mọi lực cản. Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng
A:10căn(2/3) cm/s     B:0  cm/s     C:10căn(3/2)cm/s            D:10căn5/3cm/s 
mong sư giup đỡ của thầy cô và các p!!!
Đề đánh thiếu góc thả ban đầu (biên)
Gia tốc của CLĐ gồm 2 thành phần (tiếp tuyến và pháp tuyến): [tex]a=\sqrt{a_{t}^{2}+a_{n}^{2}};a_{t}=gsin\alpha ;a_{n}=2g(cos\alpha -cos\alpha _{o})[/tex]
Vậy amin khi đẳng thức trong căn min (đây xem như hàm bậc 2 theo cos[tex]\alpha[/tex] vậy.
Hy vọng tới đây tự giải được