Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngochocly trong 11:47:50 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15439Tiêu đề: Con lắc đơn
Gửi bởi: ngochocly trong 11:47:50 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
Một con lắc đơn  gồm vật có khối lượng m gắn vào sợi dây có chiều dài l=80cm, dao động tại nơi có g=10[tex]m/s^{2}[/tex], khi qua vị trí cân bằng vật va chạm đàn hồi xuyên tâm với một vật khác có khối lượng M=3m đặt ở mép bàn ở độ cao h so với mặt đất. Sau va chạm, khi vật m lên đến độ cao cực đại lần thứ nhất thì cũng lúc đó vật có khối lượng M rơi chạm đất. bỏ qua mọi lực cản, coi thời gian va chạm rất ngắn. Chiều cao h là:
a. 0,8m    b. 1m   c. 1,25m   d. 1,6 m
Thầy cô và các bạn giải giúp! Em cám ơn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:50:45 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
thời gian nó lên vị trí cực đại vẫn là T/4 vì chu kì ko phụ thuộc biên độ
vật M dc truyền vận tốc theo phương ngang thôi, theo phương đứng rơi tự do
[tex]h=\frac{gt^{2}}{2}[/tex]
với t = T/4


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: ngochocly trong 11:51:47 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
thời gian nó lên vị trí cực đại vẫn là T/4 vì chu kì ko phụ thuộc biên độ
vật M dc truyền vận tốc theo phương ngang thôi, theo phương đứng rơi tự do
[tex]h=\frac{gt^{2}}{2}[/tex]
với t = T/4
uh, mình cũng giải thế nhưng kgoong có đáp án nên lên hỏi xem sao!


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:53:41 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
đáp án [tex]0,986 \approx 1 m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: ngochocly trong 12:00:14 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
Vậy là do mình tính toán sai! Hix.. Bệnh mất rùi!
Thank IU nha!


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: superburglar trong 12:00:40 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
đáp án [tex]0,986 \approx 1 m[/tex]

lấy [tex]\sqrt{10}=\Pi[/tex] thì đáp án bằng 1 rất đẹp.mà bài này cho ảo kinh.toàn thừa dữ kiện


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: hocsinhIU trong 12:15:55 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
thay vì cho M=3m thì nó nên cho [tex]\Pi =\sqrt{10}[/tex]
dạo này toàn gặp mấy bài cho thừa dữ kiện, làm phân vân đủ thứ
hy vọng là bộ ko cho đề đại học kiểu đó