Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 11:01:41 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15431Tiêu đề: Một bài trong đề ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: tsag trong 11:01:41 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
Một vật có khối lượng m1= 80g đang cân bằng ở đầu trên của một lò xo có độ cứng k = 20N/m, đặt thẳng đứng
trên mặt bàn nằm ngang. Thả một vật nhỏ m2= 20g, rơi tự do từ độ cao bằng bao nhiêu so với vật m1
để sau va chạm mềm 2 vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại 30can2 cm/s? Lấy  g=10 (Tìm độ cao h)
Cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: Một bài trong đề ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:16:09 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
vận tốc cực đại chính là vật tốc của 2 vật sau va chạm [tex]v_{max}=\frac{m_{2} v_{o}}{m_{1}+m_{2}}[/tex]
tính được Vo thì bạn dùng bảo toàn cơ năng tìm ra độ cao


Tiêu đề: Trả lời: Một bài trong đề ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: superburglar trong 11:21:46 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
vận tốc cực đại chính là vật tốc của 2 vật sau va chạm [tex]v_{max}=\frac{m_{2} v_{o}}{m_{1}+m_{2}}[/tex]
tính được Vo thì bạn dùng bảo toàn cơ năng tìm ra độ cao
theo mình vận tốc của vật sau va chạm không phải lớn nhất ví vị trí va chạm không phải VTCB.Bài này áp dụng công thức độc lập mới tính được vo==>h


Tiêu đề: Trả lời: Một bài trong đề ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: tsag trong 11:29:37 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
đáp án là 20cm sao mình tính k ra


Tiêu đề: Trả lời: Một bài trong đề ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:31:45 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
uh, quên mất
va chạm tại vị trí cân bằng của m1


Tiêu đề: Trả lời: Một bài trong đề ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: superburglar trong 11:36:37 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
đáp án là 20cm sao mình tính k ra
Bạn tính A=3cm.có [tex]A^{2}=\Delta l^{2}+\frac{v^{2}}{w'^{2}}\Rightarrow v=40cm/s[/tex]
v là vận tốc sau va chạm==>vận tốc vật m2 trước va chạm là 40cm/s==>h=20 cm


Tiêu đề: Trả lời: Một bài trong đề ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: superburglar trong 11:57:36 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
đáp án là 20cm sao mình tính k ra
Bạn tính A=3cm.có [tex]A^{2}=\Delta l^{2}+\frac{v^{2}}{w'^{2}}\Rightarrow v=40cm/s[/tex]
v là vận tốc sau va chạm==>vận tốc vật m2 trước va chạm là 2m/s==>h=20 cm