Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 08:25:53 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15426Tiêu đề: sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:25:53 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
một sợi dây được căng ra giữa hai đầu A và B cố định
Cho biết tốc độ truyền sóng cơ trên dây là Vs= 600m/s, tốc độ truyền âm thanh trong không khí là Va= 300m/s
AB= 30cm
khi sợi dây rung bước sóng của âm trong không khí là bao nhiêu
biết khi dây rung thì giữa 2 đầu dây có 2 bụng sóng


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:30:23 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
sóng dừng trên dây và sóng âm trong không khí có cùng tần số
bạn tìm tần số thông qua sóng dừng
lấy vận tốc âm trong không khí chia cho tần số đó là ra bước sóng


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:35:09 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
cái này hình như k được nói trong sách??
ở đâu ra vậy bạn??


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:37:22 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
mình tự hiểu thôi
mỗi phần tử dây dao động coi như 1 nguồn
giống như mặt nước ấy, lấy cái cần rung dao động làm mặt nước dao động theo và cùng tần số  *-:) *-:) *-:)


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:48:30 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
mình vẫn k hiểu cách làm
bạn cố gắng trình bày đầy đủ giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:00:31 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
dựa vào điều kiện sóng dừng ta có [tex]AB=\frac{kv_{s}}{2f}=> f= \frac{kv_{s}}{2AB} = \frac{2.600}{2.0,3}=2000Hz[/tex]
vậy bước sóng trong không khí là [tex]=> \lambda = \frac{v_{a}}{f}= \frac{300}{2000}=0,15 m[/tex]