Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 07:35:55 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15422Tiêu đề: Bài cơ khó
Gửi bởi: tsag trong 07:35:55 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với chu kỳ T=1s.Tai thời điểm t1 nào đó,li độ của chất điểm là -2cm.Tại thời điểm t2=t1+0,25(s) thì vận tốc của vật có giá trị?
A.4pi cm/s
B.-2pi cm/s
C.2pi cm/s
D.-4pi cm/s
(Mọi người giải kĩ phần xác dịnh dấu của v, CÁM ƠN RẤT RẤT NHIỀU)


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ khó
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:23:39 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
tại thời điểm t1 pha dao động là [tex]\varphi[/tex]
ta có phương trình [tex]-2= Acos\varphi[/tex]
trong 0,25s = T/4 => quay được góc [tex]\Delta \varphi = \frac{2\Pi}{T}.\frac{T}{4}= \frac{\Pi}{2}[/tex]
vận tốc tại thời điểm t2 có phương trình [tex]v = -A\omega sin(\varphi + \frac{\Pi}{2}) = -A\omega cos(-\varphi )=-A\omega cos\varphi[/tex]
[tex]v=-4\Pi[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ khó
Gửi bởi: tsag trong 09:25:50 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
đáp án là 4pi bạn ơi


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ khó
Gửi bởi: ngochocly trong 10:04:29 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
đáp án là 4pi bạn ơi
IU chỉ tính nhầm kết quả thui chứ thay vào được 4Pi đó bạn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ khó
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:17:30 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
ờ ờ, đúng rồi, bạn thay vào sẽ ra 4pi đấy
mình gõ thừa dấu trừ, bất cẩn quá, sorry  8-x 8-x 8-x 8-x