Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 04:09:03 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15413Tiêu đề: Xin các thầy cô giúp bài con lắc đơn có lực cản!!!
Gửi bởi: quocnh trong 04:09:03 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
Con lắc đơn dao động trong môi trường không khí. Kéo con lắc lệch phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ.biết lực căn của không khí tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng 0,001 lần trọng lượng của vật.coi biên độ giảm đều trong từng chu kỳ.số lần con lắc qua vị trí cân băng đến lúc dừng lại là:
       A. 25                 B. 50                    C. 100                       D. 200Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy cô giúp bài con lắc đơn có lực cản!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:29:42 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
Con lắc đơn dao động trong môi trường không khí. Kéo con lắc lệch phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ.biết lực căn của không khí tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng 0,001 lần trọng lượng của vật.coi biên độ giảm đều trong từng chu kỳ.số lần con lắc qua vị trí cân băng đến lúc dừng lại là:
       A. 25                 B. 50                    C. 100                       D. 200
Độ giảm biên độ sau 1 chu kỳ : [tex]\Delta \alpha = 4Fc/mg=4.10^{-3}(rad)[/tex]
Số dao động con lắc thực hiện được: [tex]N=\alpha_0/\Delta \alpha[/tex]= 25 dao động ==> số lần qua VTCB là 50