Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HanhPhucAo25 trong 12:16:41 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15409Tiêu đề: Nhờ thầy cô giúp em 1 bài có liên quan đến ánh sáng
Gửi bởi: HanhPhucAo25 trong 12:16:41 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
Coi tốc độ ánh sáng là 300000km/s.1 sao đôi trong chòm Đại Hùng bức xạ chàm( bước sóng 0,434micro mét).Quan sát cho thấy lúc về phía đỏ, lúc về phía tím và độ dịch cực đại là 0,5.10^-10m.Tốc độ cực đại theo phương nhìn của các thành phần sao đôi là


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô giúp em 1 bài có liên quan đến ánh sáng
Gửi bởi: HanhPhucAo25 trong 07:14:07 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
Thầy cô giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô giúp em 1 bài có liên quan đến ánh sáng
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 02:58:05 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Coi tốc độ ánh sáng là 300000km/s.1 sao đôi trong chòm Đại Hùng bức xạ chàm( bước sóng 0,434micro mét).Quan sát cho thấy lúc về phía đỏ, lúc về phía tím và độ dịch cực đại là 0,5.10^-10m.Tốc độ cực đại theo phương nhìn của các thành phần sao đôi là
sử dụng công thức
[tex]\frac{\Delta \lambda }{\lambda }=\frac{v}{c}\rightarrow v=c.\frac{\Delta \lambda }{\lambda }=3.10^{8}.\frac{0,5.10^{^{-10}}}{0,434.10^{-6}}=34562m/s[/tex]