Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: probmt114 trong 11:52:05 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15408Tiêu đề: lý thuyết ddxc cần hỏi
Gửi bởi: probmt114 trong 11:52:05 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
mạch RLC nối tiếp đang xảy ra công hưởng. Nếu chỉ giảm điện dung tụ điện một lượng rất nhỏ thì:
A. điện áp hiệu dụng tụ không đổi
B.điện áp hiệu dụng trên điện trỏ thuần không đổi
C.ddiienj áp hiệu dụng trên tụ tăng
D.điiện áp hiệu dụng trên tụ giảm


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết ddxc cần hỏi
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:14:46 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
mạch RLC nối tiếp đang xảy ra công hưởng. Nếu chỉ giảm điện dung tụ điện một lượng rất nhỏ thì:
A. điện áp hiệu dụng tụ không đổi
B.điện áp hiệu dụng trên điện trỏ thuần không đổi
C.ddiienj áp hiệu dụng trên tụ tăng
D.điiện áp hiệu dụng trên tụ giảm
Đang có cộng hưởng ZC1=ZL
Khi thay đổi C để Ucmax thì ZC2 = (R^2+ZL^2)/ZL > ZL = ZC1 ==> C2<C1
Như vậy đang ở trạng thái C1 mà giảm thì sẽ làm cho Uc tăng
(em xem hình)