Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:17:36 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15400Tiêu đề: bài tập về động lực học vật rắn
Gửi bởi: moths trong 11:17:36 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
nhờ các thầy giúp đỡ
Bài 58 một sàn quay có bán kình R ,momen quán tính I đứng yên. Một người có khối lượng M đừng ở mép sàn ném một hòn đá có khối lương m theo phương ngang,tiếp tuyến với mép sàn với vận tốc là v.Bỏ qua ma sát .Vận tốc góc của sàn sau đó là bao nhiêu
Bài 37 một hạt nhân có số khối A ban đầu đứng yên ,phát ra hạt [tex]\alpha[/tex]
 với vận tốc V lấy khối lương các hạt nhân theo đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng số khối của chúng. Độ lớn vận tốc hạt nhân con là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về động lực học vật rắn
Gửi bởi: ngochocly trong 11:48:39 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
nhờ các thầy giúp đỡ
Bài 58 một sàn quay có bán kình R ,momen quán tính I đứng yên. Một người có khối lượng M đừng ở mép sàn ném một hòn đá có khối lương m theo phương ngang,tiếp tuyến với mép sàn với vận tốc là v.Bỏ qua ma sát .Vận tốc góc của sàn sau đó là bao nhiêu
Bài 37 một hạt nhân có số khối A ban đầu đứng yên ,phát ra hạt [tex]\alpha[/tex]
 với vận tốc V lấy khối lương các hạt nhân theo đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng số khối của chúng. Độ lớn vận tốc hạt nhân con là bao nhiêu


58. Dùng định luật bảo toàn moment động lượng:
[tex]mR^{2}\omega _{1}=(MR^{2}+I)\omega _{_{2}}[/tex]
Thay [tex]\omega _{1}=v/R[/tex]
=> w2
37.
[tex]\frac{v_{X}}{v_{\alpha }}=\frac{m _{\alpha}}{m _{X}}=\frac{4}{A-4}[/tex]
=>[tex]v_{X}[/tex]