Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:55:44 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15394Tiêu đề: bài tập về hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: moths trong 08:55:44 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy và các bạn giúp
Bài 60 cho cùm notron bắn phá đồng vị bền 5525Mn ta thu được đồng vị 5625Mn đồng vị phóng xạ Mn56 có chu kì bán rã là T=2,5h và phát ra tia [tex]\beta[/tex]-
-.Sau quá trình bắn phá Mn55 kết thúc người ta thấy tỉ số giữa số nguyên tử Mn56 và Mn55 trong mẫu là 10-10.Tỉ số ấy trong 10h sau là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:29:42 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy và các bạn giúp
Bài 60 cho cùm notron bắn phá đồng vị bền 5525Mn ta thu được đồng vị 5625Mn đồng vị phóng xạ Mn56 có chu kì bán rã là T=2,5h và phát ra tia [tex]\beta[/tex]-
-.Sau quá trình bắn phá Mn55 kết thúc người ta thấy tỉ số giữa số nguyên tử Mn56 và Mn55 trong mẫu là 10-10.Tỉ số ấy trong 10h sau là bao nhiêu
tại thời điểm t=0
[tex]\frac{N_{(0Mn56)}}{N_{(Mn55)}}=10^{-10}[/tex]
Sau 10h số hat Mn56 bị phóng xạ, còn Mn55 không phân rã
[tex]\frac{N_{(Mn56)}}{N_{Mn55}}=\frac{N_{(0Mn56)}.2^{-10/2,5}}{N_{(Mn55)}} = 10^{-10}.2^{-10/2,5} = 6,25.10^{-12}[/tex]
(em coi lại [tex]10^{-10}[/tex] hả)