Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 04:08:14 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15388Tiêu đề: Sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 04:08:14 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giúp em bài tập này ạ

Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây với chu kì T, biên độ A. Ở thời điểm t0, ly độ của các phần tử tại B vs C tương ứng là -12mm và + 12mm; các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điẻm t1 , ly độ của các phần tử tại B và C cùng là + 5,0mm thì phần tử ở D cách vị trí cân bằng của nó:
A. 7mm                  B. 8,5mm                             C. 17mm                       D. 13mm


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 04:24:43 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
Bạn xem bài giải của thầy Hà Văn Thạnh http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15037


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 07:13:54 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
Nhờ các thầy cô giúp, em vẫn không biết làm


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: ngochocly trong 12:50:02 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giúp em bài tập này ạ

Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây với chu kì T, biên độ A. Ở thời điểm t0, ly độ của các phần tử tại B vs C tương ứng là -12mm và + 12mm; các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điẻm t1 , ly độ của các phần tử tại B và C cùng là + 5,0mm thì phần tử ở D cách vị trí cân bằng của nó:
A. 7mm                  B. 8,5mm                             C. 17mm                       D. 13mm
Bạn vẽ hình tương tự thầy và chú ý rằng ở thời điểm t1, D nằm ở biên nên có li độ là A.
[tex]A^{2}=5^{2}+12^{2}[/tex]