Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: canhbao trong 03:59:28 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15387Tiêu đề: Tán sắc và sóng ánh sáng!
Gửi bởi: canhbao trong 03:59:28 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ mình bài sóng ánh sáng!

Câu 1. Chiếu một tia sáng đơn sắc vào một giọt nước hình cầu có chiết suất n=4/3 dưới góc tới i=60. Khi đó góc lệch giữa tia ló và tia tới có giá trị là?

Đáp số 39

Câu 2: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,45µm, λ2=0,54µm, λ3=0,72µm. Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa.Trong khoảng giữa bốn vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm, ta quan sát được số vân sáng bằng?

Đáp số 141

Em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Tán sắc và sóng ánh sáng!
Gửi bởi: photon01 trong 06:44:54 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013

Câu 2: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,45µm, λ2=0,54µm, λ3=0,72µm. Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa.Trong khoảng giữa bốn vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm, ta quan sát được số vân sáng bằng?

Đáp số 141

Trước tiên ta phải tìm khoảng vân trùng và bậc của 3 vân sáng tại vị trí trùng nhau gần nhất.
Khi ba ánh sáng trùng nhau ta có x1 = x2 = x3 vậy:
[tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}=k_{3}\lambda _{3}[/tex]
[tex]\begin{cases} \frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{0,54}{0,45}=\frac{6}{5}=\frac{12}{10}=\frac{18}{15}=\frac{24}{20} \\ \frac{k_{1}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{1}}=\frac{0,72}{0,45}=\frac{8}{5}=\frac{16}{10}=\frac{24}{15} \end{cases}[/tex]
[tex]\frac{k_{2}}{k_{3}}=\frac{0,54}{0,72}=\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{9}{12}=\frac{12}{16}=\frac{15}{20}[/tex]
Vậy vị trí trùng nhau của các bức xạ ứng với vân sáng bậc 24 của bức xạ 1; 20 của bức xạ 2 và 15 của bức xạ 3.
Vậy trong khoảng từ vân trung tâm đến vân trùng đầu tiên có: 23 vân bức xạ 1, 19 vân bức xạ 2, 14 vân bức xạ 3. Trừ đi số vân trùng của bức xạ 1, 2; 2,3; và 1,3 thì số vân trong khoảng đó là: N = 23 +19 +14 -9=47; Trong khoảng 4 vân sáng trùng nhau có 3 khoảng vân trùng vậy số vân sáng quan sát được là 3.N=3.47 = 141.
(Nếu tính cả hai vị trí vân trùng của 3 vân sáng trong khoảng đó thì phải là 143)


Tiêu đề: Trả lời: Tán sắc và sóng ánh sáng!
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:19:07 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
Tên topic quá dài, đề nghị bạn đặt tên ngắn gọn, đúng nội dung cần hỏi thôi.

Còn về phần nhờ giúp, bạn đã ghi trong phần nội dung, thì không cần phải ghi lại ở tiêu đề nữa.


Tiêu đề: Trả lời: Tán sắc và sóng ánh sáng!
Gửi bởi: canhbao trong 08:31:05 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
Em cảm ơn thầy, nhờ mọi người giúp em câu 1 nữa ạh! ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Tán sắc và sóng ánh sáng!
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:58:22 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ mình bài sóng ánh sáng!

Câu 1. Chiếu một tia sáng đơn sắc vào một giọt nước hình cầu có chiết suất n=4/3 dưới góc tới i=60. Khi đó góc lệch giữa tia ló và tia tới có giá trị là?

Đáp số 39

Em xin chân thành cảm ơn!

Trước hết ,  không có gì liên quan đến hiện tượng tán sắc !

Xem hình trong file đính kèm

Áp dụng định luật khúc xạ : [tex]\frac{sin 60}{sin r} = n = \frac{4}{3}\Rightarrow r[/tex]  ( bấm máy )

Góc lệch của tia sáng : D = 2 ( i - r )

Chúc em tính thành công