Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 11:36:41 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15384Tiêu đề: 2 câu lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 11:36:41 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
các thầy chọn và giải thích luôn cho e với!!
1.  Phát  biểu nào sau đây là Đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc?
a. Trong chân không, các  ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với tốc độ khác nhau
b. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc luôn tỉ lệ nghịch với bước sóng của chúng
c. Ánh sáng đơn sắc khi truyền từ nước ra không khí thì bước sóng giảm
d. Trong cùng một môi trường truyền , ánh sáng đơn sắc có tần số càng lớn thì truyền đi với tốc độ càng nhỏ

2. Tìm phát biểu đúng:
a. Hai điểm cách nhau một số nguyên lần nửa bước sóng trên phương truyền sóng thì dao động ngược pha
b. Những điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng cách nhau một bước sóng
c. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha gần nhau nhất
d. Những điểm dao động ngược pha trên phương truyền sóng cách nhau một số lẻ lần nửa bước sóng


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 02:34:26 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
câu 2:
a sai vì nếu là số nguyên chẵn thì nó ra số nguyên lần bước sóng => cùng pha
b sai vì những điểm cách nhau số nguyên lần bước sóng
c sai vì phải nằm trên cùng phương truyền sóng
=> d đúng


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:40:14 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
các thầy chọn và giải thích luôn cho e với!!
1.  Phát  biểu nào sau đây là Đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc?
a. Trong chân không, các  ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với tốc độ khác nhau
b. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc luôn tỉ lệ nghịch với bước sóng của chúng
c. Ánh sáng đơn sắc khi truyền từ nước ra không khí thì bước sóng giảm
d. Trong cùng một môi trường truyền , ánh sáng đơn sắc có tần số càng lớn thì truyền đi với tốc độ càng nhỏ

Đáp án D : ánh sáng đơn sắc có tần số lớn thì chiết suất môi trường ứng với đơn sắc đó lớn nên v nhỏ, vì [tex]v=\frac{c}{n}[/tex]

A. sai là hiển nhiên, trong chân không, mọi đơn sắc đều có tốc độ c.

B. chiết suất lớn nếu tần số lớn chứ không tỉ lệ.

C. truyền từ nước vào không khí thì tốc độ tăng, mà f không đổi => lamda phải tăng. vì [tex]f=\frac{v}{\lambda }[/tex].