Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: linhkubil trong 11:56:15 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15379Tiêu đề: Bài tập dao động tắt dần cần giải đáp
Gửi bởi: linhkubil trong 11:56:15 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2013
Một con lắc lò xo khối lượng vật nặng 100 g, độ cứng lò xo 10 N/m, đặt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát trượt 0,2. Kéo con lắc để lò xo dãn 20 cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc thời gian lúc thả vật. Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm???
A. 13pi/60s
B. pi/6s
C. pi/60s
D. 15pi/60s


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động tắt dần cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 01:11:05 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
Một con lắc lò xo khối lượng vật nặng 100 g, độ cứng lò xo 10 N/m, đặt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát trượt 0,2. Kéo con lắc để lò xo dãn 20 cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc thời gian lúc thả vật. Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm???
A. 13pi/60s
B. pi/6s
C. pi/60s
D. 15pi/60s
Theo mình phải sửa lân thứ hai thành lần thứ 3 mới đúng và có đáp án A
trong 1 chu kì nó qua vị trí dãn 7cm 2 lần vậy lần thứ 3 sẽ lúc vật đi từ biên về vị trí dãn 7cm.Biên đô lúc đó là A'=A-5xo=10cm (so với vị trí cân bằng tạm).khi đó vật ở vị trí x=5cm (so với vị trí cân bằng tam).vẽ cung tròn==>t=..