Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hocsinhIU trong 10:29:09 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15376Tiêu đề: thắc mắc về dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:29:09 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2013
1)Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Cho vật dao động điều hoà với biên độ A và khi vật ở vị trí cao nhất lò xo không biến dạng. Khi vật đến vị trí thấp nhất người ta gắn nhẹ một vật có khối lượng 4m lên vật m, sau đó vật tiếp tục dao động điều hoà với biên độ bằng
A. 3A;   B. 5A;   C. A;   D. 4A

thầy cô và các bạn có thể giải bài này theo cách bảo toàn năng lượng giúp em với!!! em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: superburglar trong 12:07:15 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
Bài này mình thường dùng bảo toàn động lượng sau đó tính A dựa váo công thức độc lập.Không biết ý bạn thế nào hay phải dùng bảo toàn năng lượng :D


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: hocsinhIU trong 12:15:48 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
nó đang ở biên và đặt nhẹ lên thì có vận tốc đâu mà động lượng hả bạn ??    8-x 8-x 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: superburglar trong 12:32:05 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
nó đang ở biên và đặt nhẹ lên thì có vận tốc đâu mà động lượng hả bạn ??    8-x 8-x 8-x 8-x
Vậy biên độ của nó chỉ cần cộng thêm một lượng dental l là ok :D (ở đây dental bằng A)


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: hocsinhIU trong 12:36:24 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
bạn chứng minh cái đó dc không
cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: superburglar trong 12:40:34 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
bạn chứng minh cái đó dc không
cảm ơn
Xét lúc vừa bắt đấu đặt vật lên có [tex]A'=\sqrt{(A+\Delta l)^{2}+v^{2}/\omega '^{2}}[/tex].Mad v'=0==>A'=A+dental


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 03:04:30 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
bài này theo mình là thế này khi đặt thêm vật 4m lên m thi VTCB mới thấp hơn VTCB một đoạn là 4A khi đặt vật 4m lúc m ở vị trí thấp nhất thì hệ vật cách VTCB mới một đoạn là 3A và vận tốc của vật bằng 0 nên biên độ mới phải là :3A 
(còn nếu áp dụng định luật bảo toàn năng lượng thì cũng ra nhưng chú ý thế năng của con lắc treo thẳng đứng chỉ là Wt=kX2/2 )


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: ngochocly trong 09:11:32 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
bài này theo mình là thế này khi đặt thêm vật 4m lên m thi VTCB mới thấp hơn VTCB một đoạn là 4A khi đặt vật 4m lúc m ở vị trí thấp nhất thì hệ vật cách VTCB mới một đoạn là 3A và vận tốc của vật bằng 0 nên biên độ mới phải là :3A 
(còn nếu áp dụng định luật bảo toàn năng lượng thì cũng ra nhưng chú ý thế năng của con lắc treo thẳng đứng chỉ là Wt=kX2/2 )
Bài này đáp án là 3A.
Nhưng tại sao vật lại cách vtcb mới là 3A vậy bạn. Nói thế có nghĩa là khi đặt vật 4m vào, vật sẽ bị kéo xuống so với vị trí thấp nhất là 6A!? Cám ơn bạn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: ngochocly trong 09:59:15 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
1)Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Cho vật dao động điều hoà với biên độ A và khi vật ở vị trí cao nhất lò xo không biến dạng. Khi vật đến vị trí thấp nhất người ta gắn nhẹ một vật có khối lượng 4m lên vật m, sau đó vật tiếp tục dao động điều hoà với biên độ bằng
A. 3A;   B. 5A;   C. A;   D. 4A
Mình làm thế này:
Khi cho thêm vật 4m lên, độ lớn của lực tổng hợp lúc đó ( gồm lực hồi phục và trọng lực của vật thêm) bằng độ lớn lực hồi phục cực đại.
[tex]\begin{vmatrix} -kA+4mg \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} -kA' \end{vmatrix}[/tex]
Thầy cô và các bạn xem giúp em có gì vô lý không?
Em cám ơn!


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:12:03 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
1)Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Cho vật dao động điều hoà với biên độ A và khi vật ở vị trí cao nhất lò xo không biến dạng. Khi vật đến vị trí thấp nhất người ta gắn nhẹ một vật có khối lượng 4m lên vật m, sau đó vật tiếp tục dao động điều hoà với biên độ bằng
A. 3A;   B. 5A;   C. A;   D. 4A

thầy cô và các bạn có thể giải bài này theo cách bảo toàn năng lượng giúp em với!!! em cảm ơn

+ khi vật cao nhất lò xo không biến dạng ==> [tex]\Delta Lo1 = A.=mg/k[/tex]
+ Khi đến thấp nhất gắn nhẹ vật ==> vận tốc vẫn bằng 0.
* Vị trí cân bằng mới : [tex]\Delta Lo2=5mg/k = 5.A[/tex] và cách VTCB cũ 4A
* Vị trí đặt nhẹ vật cách VTCB mới là 3A (vì nó cách VTCB cũ A) và ở phía trên VTCB mới.
==> A'=3A (vì vận tốc của vật ở vị trí đặt nhẹ bằng 0).
Nếu em dùng ĐLBTNL.
trước khi đặt : Wd=0.
Sau khi đặt, xét Cơ năng tại VT đặt : [tex]Wd'=Wd= 0, Wt' = 1/2kx^2[/tex] (x được xác định phía trên và là li độ so với VTCB mới)
ĐLBTNL cho 2 VT biên và VT đăt nhẹ: [tex]1/2kx^2=1/2kA'^2 ==> A=x=3A[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:15:59 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
1)Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Cho vật dao động điều hoà với biên độ A và khi vật ở vị trí cao nhất lò xo không biến dạng. Khi vật đến vị trí thấp nhất người ta gắn nhẹ một vật có khối lượng 4m lên vật m, sau đó vật tiếp tục dao động điều hoà với biên độ bằng
A. 3A;   B. 5A;   C. A;   D. 4A
Mình làm thế này:
Khi cho thêm vật 4m lên, độ lớn của lực tổng hợp lúc đó ( gồm lực hồi phục và trọng lực của vật thêm) bằng độ lớn lực hồi phục cực đại.
[tex]\begin{vmatrix} -kA+4mg \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} -kA' \end{vmatrix}[/tex]
Thầy cô và các bạn xem giúp em có gì vô lý không?
Em cám ơn!
Cái sai ở chỗ vị trí A và A' khác nhau, do vậy không có CS để KL vấn đề biểu thức của em


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 10:36:10 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
tóm lại đây là một dạng bài tập con lắc lò xo thay đổi .Đặt thêm vật khi vật ở vị trí thấp nhất, cao nhất ,hoặc vị trí bất kì nhưng phải phân biệt trên hoặc dứoi vị trí cân bằng cũ bạn có thể tìm đọc cuốn sách "ôn thi đại học theo chủ đề DAO ĐỘNG CƠ HỌC của thầy CHU VĂN BIÊN bạn sẽ có cái nhìn thấu đáo vấn đề"


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: ngochocly trong 11:52:55 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
Trích dẫn
Mình làm thế này:
Khi cho thêm vật 4m lên, độ lớn của lực tổng hợp lúc đó ( gồm lực hồi phục và trọng lực của vật thêm) bằng độ lớn lực hồi phục cực đại.
[tex]\begin{vmatrix} -kA+4mg \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} -kA' \end{vmatrix}[/tex]
Thầy cô và các bạn xem giúp em có gì vô lý không?
Em cám ơn!
Cái sai ở chỗ vị trí A và A' khác nhau, do vậy không có CS để KL vấn đề biểu thức của em
[/quote]
Thầy ơi, em thấy A và A' có cùng vị trí mà, chỉ khác ở chỗ A là biên dưới của vtcb cũ, A' là biên trên của vtcb mới. Vì thế nên tính lực tác dụng lên vị trí đó theo vtcb cũ là lực hồi phục và trọng lực của vật thêm, còn theo vtcb mới là lực hôi phục cực đại.
Em áp dụng công thức này trong mấy bài tương tự cũng ra kết quả đúng nhưng vẫn thấy không rõ ràng lắm.
Mong thầy giải đáp. Em cám ơn!


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 12:10:24 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
Trích dẫn
Mình làm thế này:
Khi cho thêm vật 4m lên, độ lớn của lực tổng hợp lúc đó ( gồm lực hồi phục và trọng lực của vật thêm) bằng độ lớn lực hồi phục cực đại.
[tex]\begin{vmatrix} -kA+4mg \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} -kA' \end{vmatrix}[/tex]
Thầy cô và các bạn xem giúp em có gì vô lý không?
Em cám ơn!
Cái sai ở chỗ vị trí A và A' khác nhau, do vậy không có CS để KL vấn đề biểu thức của em
Thầy ơi, em thấy A và A' có cùng vị trí mà, chỉ khác ở chỗ A là biên dưới của vtcb cũ, A' là biên trên của vtcb mới. Vì thế nên tính lực tác dụng lên vị trí đó theo vtcb cũ là lực hồi phục và trọng lực của vật thêm, còn theo vtcb mới là lực hôi phục cực đại.
Em áp dụng công thức này trong mấy bài tương tự cũng ra kết quả đúng nhưng vẫn thấy không rõ ràng lắm.
Mong thầy giải đáp. Em cám ơn
[/quote]
mình thấy bạn quả là người ham học hỏi đấy nhưng có rất nhiều cách học .Có thể tìm đọc cuốn sách viết về vấn đề mình vướng mắc chưa có cái nhìn thấu đáo.Bạn cần có kiến thức lôgic để từ đó có thể vận dụng linh hoạt .Tóm lại nếu bạn muốn gặp dạng bài nào cũng "Xơi tái" thì phải đọc nhiều sách