Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tranpeach trong 04:46:06 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15370Tiêu đề: bài tập vật lí hạt nhân ?
Gửi bởi: tranpeach trong 04:46:06 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2013
1.độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ Cr(55/24) cứ sau 5p được đo một lần.cho kết quả 3 lần đo liên tiếp là 7.13mCi, 2.65mCi, 0.985mCi.tìm chu kì bán rã
 
2.bắn hát anpha có động năng k=4MeV vào hạt nhân N(7/14) đang đứng yên thu được hat proton và hạt X.cho deltaE=1.2103MeV.Biết 2 hạt sinh ra có cùng vận tốc thì động năng của hạt proton là bn?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập vật lí hạt nhân ?
Gửi bởi: photon01 trong 06:53:44 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013

2.bắn hát anpha có động năng k=4MeV vào hạt nhân N(7/14) đang đứng yên thu được hat proton và hạt X.cho deltaE=1.2103MeV.Biết 2 hạt sinh ra có cùng vận tốc thì động năng của hạt proton là bn?
Phương trình phản ứng HN có dạng:[tex]^{4}_{2}He+^{14}_{7}N\rightarrow ^{1}_{1}p+^{17}_{8}X[/tex]
Áp dụng công thức định luật bảo toàn năng lượng ta có:[tex]\left(m_{\alpha }+m_{N} \right).c^{2}+K_{\alpha }=\left(m_{p }+m_{X} \right).c^{2}+K_{p}+K_{X}\Rightarrow \Delta E+K_{\alpha }=2.K_{p}\rightarrow K_{p}=\frac{\Delta E+K_{\alpha }}{2}=\frac{1,2103+4}{2}=2,60515MeV[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập vật lí hạt nhân ?
Gửi bởi: tranpeach trong 04:33:27 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
còn câu 1 thì sao ạ