Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:31:50 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15357Tiêu đề: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giúp
Gửi bởi: moths trong 11:31:50 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp em mấy bài này
Bài 37 một hạt nhân có số khối A ban đầu đứng yên ,phát ra hạt anpha với vận tốc V lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng số khối của chúng. Độ lớn vận tốc hạt nhân con là bao nhiêu
Bài 15 một mach dao động LC có tần số góc 10000 rad/s .Điện tích cực đại trên tụ điện là 10-9 C Khi dòng điện trong mạch là 6.10-6A thì điện tích trên tụ là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giúp
Gửi bởi: photon01 trong 11:46:44 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp em mấy bài này
Bài 37 một hạt nhân có số khối A ban đầu đứng yên ,phát ra hạt anpha với vận tốc V lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng số khối của chúng. Độ lớn vận tốc hạt nhân con là bao nhiêu
Câu 37: Phương trình phản ứng:[tex]^{A}_{Z}X\rightarrow ^{A-4}_{Z-2}Y+^{4}_{2}He[/tex]
 Áp dụng ĐLBT động lượng ta có:[tex]\vec{p_{Y}}=\vec{p_{\alpha }}\Leftrightarrow p^{2}_{Y}=p^{2}_{\alpha }\Leftrightarrow m^{2}_{Y}v^{2}_{Y}=m^{2}_{\alpha }v^{2}_{\alpha }\Leftrightarrow v_{Y}=\frac{m_{\alpha }V}{m_{Y}}=\frac{4.V}{A-4}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giúp
Gửi bởi: photon01 trong 11:48:45 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Bài 15 một mach dao động LC có tần số góc 10000 rad/s .Điện tích cực đại trên tụ điện là 10-9 C Khi dòng điện trong mạch là 6.10-6A thì điện tích trên tụ là bao nhiêu
Bài này áp dụng hệ thức độc lập:[tex]q^{2}+\frac{i^{2}}{\omega ^{2}}=q^{2}_{0}\Rightarrow q=...[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giúp
Gửi bởi: moths trong 11:53:37 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
bài 15 nếu tính theo công thức đó thì không có đáp án thầy ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giúp
Gửi bởi: ntr.hoang trong 11:55:58 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp em mấy bài này
Bài 37 một hạt nhân có số khối A ban đầu đứng yên ,phát ra hạt anpha với vận tốc V lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng số khối của chúng. Độ lớn vận tốc hạt nhân con là bao nhiêu
Bài 15 một mach dao động LC có tần số góc 10000 rad/s .Điện tích cực đại trên tụ điện là 10-9 C Khi dòng điện trong mạch là 6.10-6A thì điện tích trên tụ là bao nhiêu

X là hạt nhân con, bảo toàn động lượng [tex]m_{\alpha }.v_{\alpha }=m_{X}.v_{X}\rightarrow v_{X}=\frac{4V}{A-4}[/tex].

Áp dụng hệ thức độc lập thời gian [tex]\frac{i^{2}}{I_{0}^{2}}+\frac{q^{2}}{Q_{0}^{2}}=1\rightarrow\frac{i^{2}.Q_{0}^{2}}{I_{0}^{2}} + q^{2}=Q_{0}^{2}[/tex]
để ý [tex]\frac{Q_{0}^{2}}{{I_{0}^{2}}}=\frac{1}{\omega ^{2}}[/tex] từ đó sẽ tính được [tex]q=8.10^{-8}C[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giúp
Gửi bởi: moths trong 12:03:07 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2013
vẫn không có đáp án luôn