Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kisuke trong 10:51:22 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15355Tiêu đề: Bài toán về dao động điều hòa cần giúp đỡ
Gửi bởi: kisuke trong 10:51:22 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Con lắc lò xo nhẹ có k=100N/m và vật nhỏ klg m. CL dđ theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm,ở thời điểm t+T/4 vật có tốc độ 50cm/s. Giá tri m bằng ?
Các bạn xem bài này giùm mình với.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về dao động điều hòa cần giúp đỡ
Gửi bởi: EL_DHVD trong 10:58:57 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Con lắc lò xo nhẹ có k=100N/m và vật nhỏ klg m. CL dđ theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm,ở thời điểm t+T/4 vật có tốc độ 50cm/s. Giá tri m bằng ?
Các bạn xem bài này giùm mình với.

sau khoảng thời gian T/4 thì ly độ vuông nhau <=> [tex]x_{1}^2 + x_{2}^2 = A^2[/tex] (1)
mà [tex]x_{2}^2 + (\frac{v}{\omega })^2= A^2[/tex] (2)
thế 2 vào 1 tính ddc m = 1kg


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về dao động điều hòa cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:05:34 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
dựa vào hình vẽ dễ dàng chứng minh được tam giác OAN và OBM đồng dạng
ON= 5
[tex]A^{2}= x^{2}+ \frac{v^{2}}{\omega ^{2}}[/tex]
[tex]x^{2}= OM^{2}= A^{2}- 25[/tex]
chuyển 25 sang tính được omega => m
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/558663_303591049771341_1115363755_n.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về dao động điều hòa cần giúp đỡ
Gửi bởi: ntr.hoang trong 11:06:31 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Con lắc lò xo nhẹ có k=100N/m và vật nhỏ klg m. CL dđ theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm,ở thời điểm t+T/4 vật có tốc độ 50cm/s. Giá tri m bằng ?
Các bạn xem bài này giùm mình với.
phương trình dao động [tex]x=Acos(\omega t)[/tex]  và [tex]v=-A\omega sin(\omega t)[/tex]
Khi x=5 thì [tex]cos(\omega t)=\frac{5}{A}[/tex] sau đó T/4 thì [tex]v=-A\omega sin[\omega (t+\frac{T}{4})]=-A\omega sin(\omega t+\frac{\pi }{2})=A\omega cos(\omega t)=50\rightarrow[/tex] tính được T và suy ra m. ĐA là m=1


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về dao động điều hòa cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:07:13 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Con lắc lò xo nhẹ có k=100N/m và vật nhỏ klg m. CL dđ theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm,ở thời điểm t+T/4 vật có tốc độ 50cm/s. Giá tri m bằng ?
Các bạn xem bài này giùm mình với.

Tham khảo cách này xem:

Ở thời điểm t: [tex]x = A cos\left(\omega t + \varphi \right)[/tex]

Ở thời điểm [tex]t + \frac{T}{4}[/tex]:

[tex]v = - \omega A sin\left< \omega \left( t + \frac{T}{4}\right) + \varphi \right> = - \omega A sin\left< \omega t + \frac{\pi }{2} + \varphi \right> = - \omega A cos\left(\omega t + \varphi \right)= - \omega x_{1}[/tex]