Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HanhPhucAo25 trong 08:58:57 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15347Tiêu đề: Nhờ thầy cô giúp em bài về dao động điện từ
Gửi bởi: HanhPhucAo25 trong 08:58:57 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Trong 1 mạch LC lí tưởng.Khi điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm bằng 1,2mV thì dòng điện trong mạch bằng 1,8mA.Khi điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm bằng 0,9mV thì dòng điện trong mạch là 2,4mA.Cho L=5mH.Tính điện dung của tụ


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô giúp em bài về dao động điện từ
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:11:35 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Trong 1 mạch LC lí tưởng.Khi điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm bằng 1,2mV thì dòng điện trong mạch bằng 1,8mA.Khi điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm bằng 0,9mV thì dòng điện trong mạch là 2,4mA.Cho L=5mH.Tính điện dung của tụ

Bài này ta dùng hệ thức độc lập giải hệ phương trình.

[tex]\begin{cases} \left(\frac{i_{1}}{I_{0}} \right)^{2} + \left(\frac{u_{1}}{U_{0}}\right)^{2} =1 \\ \left(\frac{i_{2}}{I_{0}}\right)^{2} + \left(\frac{u_{2}}{U_{0}} \right) ^{2}=1 & \end{cases}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow[/tex] [tex]\begin{cases} \left(\frac{i_{1}}{U_{0}.\sqrt{\frac{C}{L}}} \right)^{2} + \left(\frac{u_{1}}{U_{0}}\right)^{2} =1 \\ \left(\frac{i_{2}}{U_{0}.\sqrt{\frac{C}{L}}}\right)^{2} + \left(\frac{u_{2}}{U_{0}} \right) ^{2}=1 & \end{cases}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow[/tex] [tex]\begin{cases} \frac{L.i_{1}^{2}}{CU_{0}^{2}} + \left(\frac{u_{1}}{U_{0}}\right)^{2} =1 \\ \frac{L.i_{2}^{2}}{CU_{0}^{2}} + \left(\frac{u_{2}}{U_{0}} \right) ^{2}=1 & \end{cases}[/tex]

Thế số vào, rồi bấm máy giải hệ với hai ẩn là: [tex]X = \frac{1}{CU_{0}^{2}}; \: Y = \frac{1}{U_{0}^{2}}[/tex]

Điện dung của tụ: [tex]C = \frac{Y}{X}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô giúp em bài về dao động điện từ
Gửi bởi: EL_DHVD trong 09:19:59 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
[tex](\frac{i}{I_{0}})^2 + (\frac{u}{U_{0}})^2 = 1[/tex]

thế số vào
  tính đc [tex]U_{0}^{2} = 4 . I_{0}^{2}[/tex]
 bảo toàn năng lượng
[tex]W= \frac{L . I_{0}^2}{2} = \frac{C U_{0}^2}{2}[/tex]
thay L vào tính đc C


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô giúp em bài về dao động điện từ
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:46:28 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
[tex](\frac{i}{I_{0}})^2 + (\frac{u}{U_{0}})^2 = 1[/tex]

thế số vào
  tính đc [tex]U_{0}^{2} = 4 . I_{0}^{2}[/tex]
 bảo toàn năng lượng
[tex]W= \frac{L . I_{0}^2}{2} = \frac{C U_{0}^2}{2}[/tex]
thay L vào tính đc C

Cách này hay, mà hình như phải là: [tex]I_{0}^{2} = 4 . U_{0}^{2}[/tex]

Sau đó ta thay bằng: [tex]I_{0}= U_{0}\sqrt{\frac{C}{L}}[/tex] là có thể ra được rồi.
 


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô giúp em bài về dao động điện từ
Gửi bởi: EL_DHVD trong 10:05:14 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
[tex](\frac{i}{I_{0}})^2 + (\frac{u}{U_{0}})^2 = 1[/tex]

thế số vào
  tính đc [tex]U_{0}^{2} = 4 . I_{0}^{2}[/tex]
 bảo toàn năng lượng
[tex]W= \frac{L . I_{0}^2}{2} = \frac{C U_{0}^2}{2}[/tex]
thay L vào tính đc C

Cách này hay, mà hình như phải là: [tex]I_{0}^{2} = 4 . U_{0}^{2}[/tex]

Sau đó ta thay bằng: [tex]I_{0}= U_{0}\sqrt{\frac{C}{L}}[/tex] là có thể ra được rồi.
 

Dạ đúng rồi em nhầm , phải là [tex]I_{0}^{2} = 4 U_{0}^2[/tex]
thầy sửa lại cho em với .  ~O)


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô giúp em bài về dao động điện từ
Gửi bởi: HanhPhucAo25 trong 10:17:52 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Giúp em thêm bài này với:1 tàu phá băng chạy bằng năng lượng nguyên tử,công suất lò phản ứng là 18MW.Nhiên liệu là URani đã làm giàu chứa 25% U235.Tìm khối lượng nhiên liệu cần để tàu hoạt động liên tục trong 60 ngày.Biết 1 hạt nhân U235 phân hạch tỏa ra nhiệt lượng bằng Q=3,2.10^-11J


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô giúp em bài về dao động điện từ
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:11:37 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Giúp em thêm bài này với:1 tàu phá băng chạy bằng năng lượng nguyên tử,công suất lò phản ứng là 18MW.Nhiên liệu là URani đã làm giàu chứa 25% U235.Tìm khối lượng nhiên liệu cần để tàu hoạt động liên tục trong 60 ngày.Biết 1 hạt nhân U235 phân hạch tỏa ra nhiệt lượng bằng Q=3,2.10^-11J

bảo toàn năng lượng
[tex]18.10^6.60.60.24.60 . = n . 3,2 .10^-11 . => n =[/tex]
số mol = n / N(A) => số mol thực = số mol . 100/25 => khối lượng =