Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu266 trong 08:43:15 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15345Tiêu đề: Thắc mắc về sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: hieu266 trong 08:43:15 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên sợi dây, theo lí thuyết biên độ của nguồn là a thì sóng dừng tại điểm bụng có biên độ A=2a, nhưng trong thực tế biên độ tại bụng sóng thường có giá trị:
A. Nhỏ hơn 2a
B. [tex]a\leq A\leq 2a[/tex]
C. Lớn hơn 2a rất nhiều
D. [tex]0\leq A\leq a[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: ntr.hoang trong 11:21:35 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên sợi dây, theo lí thuyết biên độ của nguồn là a thì sóng dừng tại điểm bụng có biên độ A=2a, nhưng trong thực tế biên độ tại bụng sóng thường có giá trị:
A. Nhỏ hơn 2a
B. [tex]a\leq A\leq 2a[/tex]
C. Lớn hơn 2a rất nhiều
D. [tex]0\leq A\leq a[/tex]


Mình thấy câu này chả giúp gì cho kì thi, biết cho vui thôi, thực tế biên độ sóng dừng lớn hơn 2A nhiều lần vì phản xạ giao thoa nhiều lần, dẫn tới cộng hưởng eeen. Đáp án C đó ban.