Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: probmt114 trong 05:44:35 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15343Tiêu đề: bài sóng ánh sáng khó của học mãi cần giúp
Gửi bởi: probmt114 trong 05:44:35 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng bởi thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 2,8 mm; khoảng cách từ màn quan sát đến các khe hẹp là 1m. Ánh sáng đi qua các khe gồm đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng landa1=588nm  và landa2= 420nm. Vị trí trùng nhau của các vân tối của hai ánh sáng trên xác định bởi công thức:
         A. x=(1,5k+0,525) nm; k nguyên
    B. x=(1,05k+0,525) nm; k nguyên
    C. x=2,5k nm; k nguyên
    D. x=(1,05k+3,375) nm; k nguyên


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng ánh sáng khó của học mãi cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:49:04 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng bởi thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 2,8 mm; khoảng cách từ màn quan sát đến các khe hẹp là 1m. Ánh sáng đi qua các khe gồm đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng landa1=588nm  và landa2= 420nm. Vị trí trùng nhau của các vân tối của hai ánh sáng trên xác định bởi công thức:
         A. x=(1,5k+0,525) nm; k nguyên
    B. x=(1,05k+0,525) nm; k nguyên
    C. x=2,5k nm; k nguyên
    D. x=(1,05k+3,375) nm; k nguyên
ĐK vân trùng : [tex]k_1/k_2=\lambda_2/\lambda_1=5/7[/tex] ==> khoảng cách 2 vân trùng i' = 5i1=1,05mm
Vị trí vân tối [tex]x=(k+0,5).i' = (k+0,5).1,05 = 1,05k + 0,525[/tex] (k nguyên)
P/S công thức tính tọa độ vân sáng trùng : x = k.i'