Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lamdong2608 trong 05:09:45 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15340Tiêu đề: Thắc mắc bài dao động điều hòa
Gửi bởi: lamdong2608 trong 05:09:45 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Một vật ddđh [tex]x=4cos(10\pi t-\dfrac{\pi}{3})cm.

[/tex]
Xác định thời điểm gần nhất vận tốc[tex]v=20\pi\sqrt{3}cm/s[/tex]
 và đang tăng kể từ lúc[tex]t=0[/tex]
?
Lời giải của em là:
Khi [tex]v=20\pi\sqrt{3}cm/s[/tex][tex]\rightarrow x=\frac{A}{2}[/tex], thay vào pt ddđh [tex]\rightarrow cos(10\pi t-\dfrac{\pi}{3})=\frac{1}{2}[/tex], [tex]v>0\rightarrow 10\pi t-\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{-\pi}{3}+k2\pi[/tex]
[tex]\rightarrow t=2/15[/tex], nhưng đáp số[tex]t=1/6[/tex](do viết pt vận tốcđể giải)
Thầy cô chỉ cho em chỗ sai trong cách tính trên!Em xin cảm ơn [-O<Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc bài dao động điều hòa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:52:08 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Một vật ddđh [tex]x=4cos(10\pi t-\dfrac{\pi}{3})cm.

[/tex]
Xác định thời điểm gần nhất vận tốc[tex]v=20\pi\sqrt{3}cm/s[/tex]
 và đang tăng kể từ lúc[tex]t=0[/tex]
?
Lời giải của em là:
Khi [tex]v=20\pi\sqrt{3}cm/s[/tex][tex]\rightarrow x=\frac{A}{2}[/tex], thay vào pt ddđh [tex]\rightarrow cos(10\pi t-\dfrac{\pi}{3})=\frac{1}{2}[/tex], [tex]v>0\rightarrow 10\pi t-\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{-\pi}{3}+k2\pi[/tex]
[tex]\rightarrow t=2/15[/tex], nhưng đáp số[tex]t=1/6[/tex](do viết pt vận tốcđể giải)
Thầy cô chỉ cho em chỗ sai trong cách tính trên!Em xin cảm ơn [-O<


v> 0 mà đang tăng chỉ có thể là x<0, do vậy từ v ==> x em phải chú ý có 2 nghiệm thỏa, 1 x<0 và x>0. trong TH này kết hợp ĐK v đang tăng em chọn x<0. Em tính lại nhé