Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 11:20:50 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15337Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 11:20:50 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Nhờ các thầy cô giải giúp đáp bài toán:
Sợi dây của ấm điện có hai cuộn dây.Khi một cuộn nối điện, thời gian đun sôi nước 15phut.Khi cuộn kia được nối điện thì thời gian là 30 phút.Tìm thời gian đun sôi nước khi
a) mắc nối tiếp hai cuộn.
b) mắc song song hai cuộn.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:31:59 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Nhờ các thầy cô giải giúp đáp bài toán:
Sợi dây của ấm điện có hai cuộn dây.Khi một cuộn nối điện, thời gian đun sôi nước 15phut.Khi cuộn kia được nối điện thì thời gian là 30 phút.Tìm thời gian đun sôi nước khi
a) mắc nối tiếp hai cuộn.
b) mắc song song hai cuộn.
nhiệt tỏa ra làm sôi nước giống nhau . Áp dụng cho các TH
[tex]Q=U^2.15/R1 = U^2.30/R2 = U^2.t1/(R2+R1) = U^2.t2(R1+R2)/(R1.R2)[/tex]
Với PT trên ta có R2 = 2R1 và t1=45phut , t2=10phut