Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 10:02:54 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15335Tiêu đề: ĐIỆN BA PHA KHÓ
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 10:02:54 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Mạng điên ba pha có may phát mắc hình sao với điện áp 120sqrt3 và tải tiêu thụ cũng mắc hình sao các tải lần lượt R1=R2=20 ÔM..R3=40 ÔM. cường độ hiệu dụng trong dây trung hòa bằng bao nhiêu?
A. sqrt6 A   B. 3 A   C. 0 A   D. 2sqrt3
NHỜ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN XEM GIÚP EM CẢM ƠN NHIỀU.       


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN BA PHA KHÓ
Gửi bởi: ntr.hoang trong 12:41:13 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Mạng điên ba pha có may phát mắc hình sao với điện áp 120sqrt3 và tải tiêu thụ cũng mắc hình sao các tải lần lượt R1=R2=20 ÔM..R3=40 ÔM. cường độ hiệu dụng trong dây trung hòa bằng bao nhiêu?
A. sqrt6 A   B. 3 A   C. 0 A   D. 2sqrt3
NHỜ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN XEM GIÚP EM CẢM ƠN NHIỀU.       
Bạn nên nói rõ điện áp dây hay pha, chắc ý bạn là [tex]U_{d}=120\sqrt{3}\rightarrow U_{p}=120 V[/tex]
Do các pha chỉ có điện trở nên dòng điện cùng pha điện áp, độ lớn [tex]U_{p}/R[/tex], tổng hợp 3 dòng ở 3 pha là dòng trong dây trung hòa
(http://upanh.ssc.vn/images/109Untitled.png)
Từ hình bạn dễ dàng tính được dòng điện trong dây trung hòa là 3 Ampe