Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 09:51:02 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15334Tiêu đề: điện xoay chiều khó
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 09:51:02 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
mạch diện R=400 ôm mắc nối tiếp với C . nối hai đầu đoạn mạch với hai cực của một máy phát điện xoay chiều 1 pha, bỏ qua điện trở cuộn dây trong máy phát. khi roto của máy quay đều 300 vòng /phút thì cường độ dòng điện trong mạch bằng I. khi roto quay đều 600 vòng/phút thì cường độ 2sqrt2I. quay đều 1200 vòng/phút thì dung kháng mạch là bao nhiêu?
A. 100sqrt2         .B. 400sqrt2                 C.200sqrt2            D. 800sqrt2
nhờ thầy cô và các bạn giúp đõ. em cảm ơn nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều khó
Gửi bởi: ntr.hoang trong 12:03:18 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
mạch diện R=400 ôm mắc nối tiếp với C . nối hai đầu đoạn mạch với hai cực của một máy phát điện xoay chiều 1 pha, bỏ qua điện trở cuộn dây trong máy phát. khi roto của máy quay đều 300 vòng /phút thì cường độ dòng điện trong mạch bằng I. khi roto quay đều 600 vòng/phút thì cường độ 2sqrt2I. quay đều 1200 vòng/phút thì dung kháng mạch là bao nhiêu?
A. 100sqrt2         .B. 400sqrt2                 C.200sqrt2            D. 800sqrt2
nhờ thầy cô và các bạn giúp đõ. em cảm ơn nhiều.
Ta có:
[tex]n_{2}=2n_{1}\rightarrow U_{2}=2U_{1}; Z_{C_{2}}=\frac{1}{2}.Z_{C_{1}}[/tex] Thay vào [tex]I_{2}=\frac{U_{2}}{\sqrt{R^{2}+Z_{C_{2}}^{2}}}=2\sqrt{2}.I_{1}[/tex] tìm được liên hệ: [tex]Z_{C_{1}}=R\sqrt{2}[/tex]
Khi [tex]n_{3}=4n_{1}\rightarrow Z_{C_{3}}=\frac{1}{4}Z_{C_{1}}=100\sqrt{2}[/tex]