Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:35:35 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15333Tiêu đề: lí thuyết giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:35:35 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Cho 2 bóng đèn sợi đốt hoàn toàn giống nhau cùng chiếu sáng vào 1 bức tường thì
A. có thể quan sát 1 hệ vân giao thoa
B.k quan sát được vì 2 nguồn k kết hợp
C . k quan sát được vì nguồn phát k phải đơn sắc
D k quan sát được vì k phải là nguồn sáng điểm
m chọn D nhưng đáp án là B
2 nguồn giống nhau hoàn toàn có thể cùng pha chứ nhỉ?? ( chiếu cùng lúc). chắc chắn nó là ánh sáng đơn sắc rồi. vì k là nguồn điểm nên sẽ có nhiều hệ vân chồng nhau tạo nên toàn trắng nên k có hệ vân, giải thích vậy thì sai chỗ nào,


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: ntr.hoang trong 11:33:56 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Cho 2 bóng đèn sợi đốt hoàn toàn giống nhau cùng chiếu sáng vào 1 bức tường thì
A. có thể quan sát 1 hệ vân giao thoa
B.k quan sát được vì 2 nguồn k kết hợp
C . k quan sát được vì nguồn phát k phải đơn sắc
D k quan sát được vì k phải là nguồn sáng điểm
m chọn D nhưng đáp án là B
2 nguồn giống nhau hoàn toàn có thể cùng pha chứ nhỉ?? ( chiếu cùng lúc). chắc chắn nó là ánh sáng đơn sắc rồi. vì k là nguồn điểm nên sẽ có nhiều hệ vân chồng nhau tạo nên toàn trắng nên k có hệ vân, giải thích vậy thì sai chỗ nào,
Hai nguồn phát sóng tự nhiên, độc lập (như 2 bóng đèn sợi đốt) không bao giờ là 2 sóng kết hơp. Đáp án B đó bạn.