Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 05:06:24 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15332Tiêu đề: Hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 05:06:24 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Clo hóa một hiđrocacbon trong điều kiện thích hợp thu được 2 chất cùng có công thức phân tử C2H4CL2. HiĐrocacbon đó là

A: etilen               B: etilen hoặc etan                        C: axetilen                            D: etan
Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:45:48 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
cộng được clo => có nối đôi => loại etan => loại B và D
nếu là A chỉ có 1 chất
nếu là C sẽ có 2 chất
do nó có đồng phân hình học


Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 11:50:59 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
À quên nói trước đáp án là D


Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:39:03 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
sao có thể là D được nhể???


Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 03:20:20 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
C không thể vì C2H4Cl2 no, đồng phân là có nối đôi, không được.


Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 05:36:58 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Chẳng hiểu vì sao D đúng, ai giải thích dùm mình cái


Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 05:47:04 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Chẳng hiểu vì sao D đúng, ai giải thích dùm mình cái
Đáp án A,B,C đều không có khả năng thỏa mãn yêu câu đề bài (bên trên các bạn đã giải thích) chí có D là có thể có trường hợp thỏa mãn điều kiên bài toán là tạo 2 chất C2H4Cl2.Ví dụ 2 chất đó là C(Cl)-C(Cl) và C-C(Cl)2