Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 11:44:43 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15328Tiêu đề: điện xoay chiều khó
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 11:44:43 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 nối tiếp với cuộn thuần cảm có độ tự cảm L, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 nối tiếp với tụ điện có điện dung C (R1 = R2 = 100 ôm). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u = 100sqrt2 cosô(megat)(V). Khi mắc ampe kế có điện trở không đáng kể vào hai đầu đoạn mạch MB thì ampe kế chỉ  sqrt2/2 (A). Khi mắc vào hai đầu đoạn mạch MB một vôn kế điện trở rất lớn thì hệ số công suất của mạch đạt giá trị cực đại. Số chỉ của vôn kế là
A. 50  V.   B. 100 V.   C. 100 V.   D. 50 V.
thầy cô và các bạn xem giúp em. em chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:11:06 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 nối tiếp với cuộn thuần cảm có độ tự cảm L, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 nối tiếp với tụ điện có điện dung C (R1 = R2 = 100 ôm). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u = 100sqrt2 cosô(megat)(V). Khi mắc ampe kế có điện trở không đáng kể vào hai đầu đoạn mạch MB thì ampe kế chỉ  sqrt2/2 (A). Khi mắc vào hai đầu đoạn mạch MB một vôn kế điện trở rất lớn thì hệ số công suất của mạch đạt giá trị cực đại. Số chỉ của vôn kế là
A. 50  V.   B. 100 V.   C. 100 V.   D. 50 V.
thầy cô và các bạn xem giúp em. em chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn

Th1: Mạch còn R1,L ==> [tex]Z_{R1L} = U/I = 100\sqrt{2}(\Omega)[/tex]
Th2: [tex]Cos(\varphi)=1 ==> ZL=ZC ; R1=R2 ==> Z_{R1L}=Z_{R2C}=100\sqrt{2}[/tex]
==> [tex]I = U/(R1+R2)=U_{R2C}/Z_{R2C} ==> U_{R2C} = 50\sqrt{2}V[/tex]
(khộng thấy đáp án)