Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 11:38:53 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15327Tiêu đề: sóng âm khó
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 11:38:53 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) một khoảng NA = 1 m, có mức cường độ âm là 60 dB. Biết cường độ âm chuẩn là Io = 10^-12 W/ m2. Coi môi trường không hấp thụ âm thì điểm xa nhất còn nghe được âm cách nguồn một khoảng bằng
A. 100 m.   B. 316 m.   C. 1000 m.   D. 3160 m.
thầy cô và các bạn xem giúp . em cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:41:51 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
điểm xa nhất khi mức cường độ âm là 20dB
từ đấy có thể tìm ra khoảng cách


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:45:10 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
L1= 60
L2= 20
L1- L2 = ....
=> mối quan hệ giữa I1 và I2
mặt khác dựa vào công thức cường độ âm => I1/I2= (R2/R1)^2=> R2=....