Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chuotquytoc trong 11:31:03 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15325Tiêu đề: Bài toán về dao động tắt dần cần giải đáp.
Gửi bởi: chuotquytoc trong 11:31:03 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng 100g gắn lò xo có độ cứng 0,01 N/cm dao động tắt dần chậm từ thời điểm t=0 với biên độ ban đầu là 10cm.Trong quá trình dao động, lực cản tác dụng vào vật có độ lớn không đổi là 10^-3N.Tính tốc độ lớn nhất của vật sau thời điểm t=21,4s.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về dao động tắt dần cần giải đáp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:41:33 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng 100g gắn lò xo có độ cứng 0,01 N/cm dao động tắt dần chậm từ thời điểm t=0 với biên độ ban đầu là 10cm.Trong quá trình dao động, lực cản tác dụng vào vật có độ lớn không đổi là 10^-3N.Tính tốc độ lớn nhất của vật sau thời điểm t=21,4s.
+ vị trí cân bằng tạm : [tex]|xo| = Fc/k = 0,1cm[/tex]
+ Độ giảm biên độ sau 1 chu kỳ : [tex]\Delta A=4xo= 0,4cm[/tex] , sau 1/2 T là [tex]0,2cm[/tex]
+ [tex]T=2\pi.\sqrt{m/k} = 1,987s ==> t = 21(T/2) + T/4 + 0,039[/tex]
Vậy:
*  sau 21 nữa chu kỳ vật đang ở vị trí có x = -5,8
*  tiếp tục T/4 vật đến vị trí x=-0,1 vậy sau 21,4s vật vừa qua vị trí x=-0,1.
*  tiếp tục T/4 vật đến vị trí x = 5,6 và khi quay ngược lại đến vị trí x=0,1 thì tại đó cũng là vị trí có Vmax sau 21,4s
==> vmax=(5,6-0,1).\omega=17,39cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về dao động tắt dần cần giải đáp.
Gửi bởi: hotmit trong 08:56:37 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
1/ Em vẫn không hiểu lắm, sau 21 (T/2) vật có biên độ là 5,8cm chứ ạ?
2/ Lúc bắt đầu dao động mình cho vật ở vị trí biên hay sao vậy thầy?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về dao động tắt dần cần giải đáp.
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 09:32:35 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
bạn có thể tìm mua cuốn sách thầy CHU VĂN BIÊN mới xuất bản chuyên đề dao động cơ học thầy BIÊN đã viết rất chi tiết vấn đề này


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về dao động tắt dần cần giải đáp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:25:31 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
1/ Em vẫn không hiểu lắm, sau 21 (T/2) vật có biên độ là 5,8cm chứ ạ?
2/ Lúc bắt đầu dao động mình cho vật ở vị trí biên hay sao vậy thầy?

nếu em coi lúc đầu vật ở vị trí x=-10cm thì đúng là 21T/2 nó ở x=5,8cm, tuy nhiên KQ vẫn không thay đổi.