Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 11:22:40 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15324Tiêu đề: giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:22:40 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
thực hiện giao thoa ánh sáng
trong môi trường không khí thì khoảng vân i
chuyển toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất là 4/3 thì để khoảng vân không đổi phải dời màn quan sát ra ca hay lại gần bao nhiêu??
đáp án: gần D/3
chiết suất tăng thì sinr tăng, r tăng vậy i tăng lên, để i giảm thì phải lại gần nhưng tại sao lại là D/3 thì chịu @@


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:29:44 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
thực hiện giao thoa ánh sáng
trong môi trường không khí thì khoảng vân i
chuyển toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất là 4/3 thì để khoảng vân không đổi phải dời màn quan sát ra ca hay lại gần bao nhiêu??
đáp án: gần D/3
chiết suất tăng thì sinr tăng, r tăng vậy i tăng lên, để i giảm thì phải lại gần nhưng tại sao lại là D/3 thì chịu @@

Gọi [tex]\lambda ; \lambda '[/tex] lần lượt là bước sóng của bức xạ trong không khí và trong nước. Ta có:

[tex]\lambda' = \frac{\lambda}{n}[/tex]

Với n là chiết suất của nước.


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:32:29 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
nếu toàn bộ nằm trong nước thì không có sự truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì làm gì có khúc xạ ánh sáng mà có sinr  *-:) *-:)