Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 10:24:26 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15321Tiêu đề: bài ống về Rơnghen hay
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 10:24:26 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Câu 1: Đối catốt của một ống Rơnghen là một bản Platin có diện tích 1 cm^2 và dày 2 mm. Giả sử toàn bộ động năng của êlectron đập vào đối catốt dùng để đốt nóng bản Platin. Cường độ dòng điện qua ống là 0,8 mA và hiệu điện thế giữa anốt và catốt là 1,2 kV. Biết nhiệt dung riêng của Platin là 0,12 kJ/kg.K, khối lượng riêng của Platin là 21,103.10^3 kg/m3. Sau bao lâu nhiệt độ của bản Platin tăng thêm được 1000 độ C?
A. 378 s.   B. 500 s.   C. 538 s.   D. 527,58 s.
nhờ thầy cô và các bạn giải giup. em cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: bài ống về Rơnghen hay
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:53:49 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Câu 1: Đối catốt của một ống Rơnghen là một bản Platin có diện tích 1 cm^2 và dày 2 mm. Giả sử toàn bộ động năng của êlectron đập vào đối catốt dùng để đốt nóng bản Platin. Cường độ dòng điện qua ống là 0,8 mA và hiệu điện thế giữa anốt và catốt là 1,2 kV. Biết nhiệt dung riêng của Platin là 0,12 kJ/kg.K, khối lượng riêng của Platin là 21,103.10^3 kg/m3. Sau bao lâu nhiệt độ của bản Platin tăng thêm được 1000 độ C?
A. 378 s.   B. 500 s.   C. 538 s.   D. 527,58 s.
nhờ thầy cô và các bạn giải giup. em cảm ơn nhiều!
+ Động năng mà electron cung cấp cho đối Katot trong mỗi giây: [tex]Wd=A=U.I = 0,96J[/tex]
+ Động năng này chuyển hóa thành nhiệt khi đập vào Katot ==> độ tăng nhiệt độ sau mỗi giây :
[tex]W=Q=mc.(\Delta t) = D.S.d.C.\Delta t ==> \Delta t = 2^o[/tex]
+ 1000 độ cần TG là [tex]t=1000/\Delta t = 500s[/tex]