Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kisuke trong 10:20:24 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15319Tiêu đề: THẮC MẮC VỀ BÀI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: kisuke trong 10:20:24 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Một chất điểm dao động điều hòa với tần số f = 5Hz.khi dao động bằng [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex] rad thì li độ của chất điểm là [tex]\sqrt{3}[/tex] cm,phương trình dao động của chất điểm là:
A.x= -2[tex]\sqrt{3}[/tex]cos(10[tex]\pi[/tex]t) (cm)
B.x= -2[tex]\sqrt{3}[/tex]cos(5[tex]\pi[/tex]t) (cm)
C.x= 2cos(10[tex]\pi[/tex]t) (cm)
D.x= 2cos(5[tex]\pi[/tex]t) (cm)
Mọi người xem giùm mình có phải là đề sai rồi không?


Tiêu đề: Trả lời: THẮC MẮC VỀ BÀI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:24:12 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
khi dao động bằng 2pi/3 là sao bạn??
nó là pha dao động hay sao và tại thời điểm nào
nếu như đó là pha dao động thì đề sai vì trên giản đồ vecto vị trí góc 2pi/3 có li độ âm


Tiêu đề: Trả lời: THẮC MẮC VỀ BÀI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: kisuke trong 10:28:27 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
xin lỗi bạn,là khi pha dao động.


Tiêu đề: Trả lời: THẮC MẮC VỀ BÀI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: kisuke trong 10:32:34 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Nhưng mà thầy mình bảo là cái đề đúng, chỉ là người ta viết pt ở dạng khác thôi. Mà mình cũng cãi y như bạn vậy.
Vậy bạn chắc chắn đề sai đúng không bạn?


Tiêu đề: Trả lời: THẮC MẮC VỀ BÀI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:46:19 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
đáp án đúng mà
A


Tiêu đề: Trả lời: THẮC MẮC VỀ BÀI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:48:27 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
tại vị trí 2 pi/3 là có x= -1/2 A= căn 3 => A= - 2 căn 3
f => w


Tiêu đề: Trả lời: THẮC MẮC VỀ BÀI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: kisuke trong 10:51:22 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
lên chỗ chat được không bạn. Mình hỏi một chút!


Tiêu đề: Trả lời: THẮC MẮC VỀ BÀI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:55:30 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
khi dao động bằng 2pi/3 là sao bạn??
nó là pha dao động hay sao và tại thời điểm nào
nếu như đó là pha dao động thì đề sai vì trên giản đồ vecto vị trí góc 2pi/3 có li độ âm
chỉ là biến dạng
âm hay dương tùy cách chọn
k có tính tuyệt đối
chỉ tuyệ đối sau khi đã xác định rõ cách chọn


Tiêu đề: Trả lời: THẮC MẮC VỀ BÀI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:05:35 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
pt dao động : 2 căn 3 sin ( wt - pi/2)
= 2 căn 3 cos ( pi/2 - wt + pi/2)
= 2 căn 3 cos ( pi - wt)
= 2 căn 3 cos ( wt - pi)
= - 2 căn 3 cos ( wt)
chọn trục sin làm trục biểu diễn li độ nên tại 2pi/3 thì nó lại dương