Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:54:59 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15317Tiêu đề: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 09:54:59 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
nhờ các thầy giúp em
bài 6 : một con lắc đơn có chiều dài dây treo l, quả nặng có khối lượng m và mang điện tích q .Biết qE<<mg .Khi không có điện trường con lắc dao động với chu kì T0 .Nếu con lắc dao động điều hòa trong điện trường giữa hai bản tụ điện phẳng có vecto cường độ điện trường nằm ngang thì chu kì dao động của con lắc là bao nhiêu
bài 7: biểu thức nào sau đây là biểu thức dao động điều hòa
a.3sin[tex]\omega[/tex]
 t+2
cos[tex]\omega[/tex]
 t
b.sin[tex]\omega[/tex]
 t+cos2[tex]\omega[/tex]
 t
c.3tsin2[tex]\omega[/tex]
 t
d.sin[tex]\omega[/tex]
 t-sin2[tex]\omega[/tex]
 t


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:02:16 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
bài 6
qE<< mg là để góc lệch nhỏ
khi có từ trường thì g bị thay đổi gọi là g'
F=qE= ma =>a=
vẽ hình
g' = căn của g^2 + a^2
lập tỉ lệ To và T' khử hết cái giống nhau đi được 1 tỉ lệ
rồi tính T'


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:05:39 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
câu 7
đáp án C
vì C hạ bậc sẽ được dạng Xo + A cos (2wt)
mấy cái A, B, D
sẽ là ra dạng vừa cos vừa sin ( tổng thành tích ) => giao thoa


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: ngochocly trong 10:13:14 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
câu 7
đáp án C
vì C hạ bậc sẽ được dạng Xo + A cos (2wt)
mấy cái A, B, D
sẽ là ra dạng vừa cos vừa sin ( tổng thành tích ) => giao thoa
C bị dính t rồi nên không dao động điều hòa được!
câu A đưa được về Sin hoặc Cos => dđđh
B, D vừa sin vừa cos=> loại


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:23:55 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
câu 7
đáp án C
vì C hạ bậc sẽ được dạng Xo + A cos (2wt)
mấy cái A, B, D
sẽ là ra dạng vừa cos vừa sin ( tổng thành tích ) => giao thoa
C bị dính t rồi nên không dao động điều hòa được!
câu A đưa được về Sin hoặc Cos => dđđh
B, D vừa sin vừa cos=> loại

t nghĩ là bạn ấy đánh là + chứ @@