Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thienthanbongdem9x trong 08:34:08 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15313Tiêu đề: BÀI TẬP MẪU NGUYÊN TỬ BO
Gửi bởi: thienthanbongdem9x trong 08:34:08 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
cho biết năng lượng ion hoá của hidro là 13.6eV.Kích thích các nguyên tử Hidro ở trạng thái cơ bản bằng chùm e có động năng 12.5eV.Sau khi kích thích, các nguyên tử Hidro chuyển động đén trạng thái kích thích thứ mấy
A 4
B 2
C các nguyên tử Hidro không hấp thụ năng lượng này
D 3


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP MẪU NGUYÊN TỬ BO
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 08:35:17 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
cho biết năng lượng ion hoá của hidro là 13.6eV.Kích thích các nguyên tử Hidro ở trạng thái cơ bản bằng chùm e có động năng 12.5eV.Sau khi kích thích, các nguyên tử Hidro chuyển động đén trạng thái kích thích thứ mấy
A 4
B 2
C các nguyên tử Hidro không hấp thụ năng lượng này
D 3
Bạn bổ sung thêm câu nhờ các thầy cô giúp đỡ vào bài kẻo bị xoá mất đấy


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP MẪU NGUYÊN TỬ BO
Gửi bởi: thienthanbongdem9x trong 08:51:08 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
cho biết năng lượng ion hoá của hidro là 13.6eV.Kích thích các nguyên tử Hidro ở trạng thái cơ bản bằng chùm e có động năng 12.5eV.Sau khi kích thích, các nguyên tử Hidro chuyển động đén trạng thái kích thích thứ mấy
A 4
B 2
C các nguyên tử Hidro không hấp thụ năng lượng này
D 3
dạ xin nhờ các thầy cô giúp đỡ ạ,
em vừa mới lên diễn đàn ,còn có gì chứa biết xin mọi ng bỏ qua cho ạ