Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: peto_cn94 trong 08:07:08 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15311Tiêu đề: Một số câu trong đề thi thử chuyên ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: peto_cn94 trong 08:07:08 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
mọi người giải giúp mình mấy bài này nhé
Câu 1:
 Một con lắc lò xo treo thẳng  đứng đang dao động tự do.Biết khoảng thời gian  mỗi lần  diễn ral ò xo bị nén và vécto vận tốc ,gia tốc cùng chiều đều =0,05pi(s). lấy [tex]g=10m/s^2,/pi^2=10[/tex]. Vận tốc cực đại của vật treo là:
A.. 20cm/s   B.[tex]40\sqrt{2}[/tex] cm/s   C.10cm /s 10   D.[tex]40\sqrt{5}cm/s[/tex]
Câu2:  
Một vật có khối lượng m1= 80g đang cân bằng ở  đầu trên của một lò xo có  độ cứng k = 20N/m, đặt thẳng  đứng
trên mặt bàn nằm ngang. Thả một vật nhỏ m2= 20g, rơi tự do từ độ cao bằng bao nhiêu so với vật m1
 để sau va chạm mềm 2 vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại [tex]30\sqrt{2} cm/s[/tex]? Lấy [tex]g=10m/s^2[/tex]
A. 0,8cm.               B. 22,5cm.                                  C. 45cm                            D. 20cm.
Câu 3:
Chiếu lần lượt 2 bức xạ có bước sóng [tex]\lambda_1=600nm, \lambda_2=300nm[/tex] vào tấm kim loại thì nhận đc các electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại lần lượt là  [tex]v_1=2.10^{5}m/s; v_2=4.10^5 m/s[/tex]. Chiếu bằng bức xạ có bước sóng [tex]\lambda_3=2000nm[/tex] thì vận tốc ban đầu cực đại của quang điện tử là :
[tex]A.5.10^{5}m/s .........................B.2\sqrt{7}m/s ............................C.\sqrt{6}.10^5m/s  .................D.6.10^5m/s[/tex]
Câu4:
Một máy phát điện xoay chiều 3 pha có tần số 50Hz, có các cuộn dây phần ứng được mắc theo hình sao. Dụng cụ tiêu thụ điện ở các pha lần lượt được mắc [tex]r_1=20\sqrt{3}\large\Omega; R_2=10\sqrt{3}\large\omega;R_3[/tex] nối tiếp tự C. Dòng điện qua dây trung hòa =0. Hỏi điện trở [tex]R_3[/tex] và điện dùng C bằng bao nhiều?
[tex]A.10\sqrt{3}\large\Omega;10^{-3}/\pi F..................B.10\large\Omega; 10^{-2}/(5\pi)F.................C.12\large\Omega;10^{-3}/(5\pi)F...............D.20\large\Omega;10^{-3}/(5\sqrt{3}\pi F[/tex]\
Câu5:
Đặt một điện  áp [tex]u=U_0cos(\omega t)V[/tex] vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có cuộn dây thuần cảm, tần số góc [tex]\omega[/tex] thay đổi đến giá trị [tex]\omega_1 ;\omega_4[/tex] thì thấy dòng điện trong mạch có cùng giá trị hiệu dụng và pha của nó trong 2 trường hợp lệch nhau [tex]90^o[/tex]. Tỉ số R/Zl trong trường hợp [tex]\omega=\omega_1[/tex] là:
[tex]A..\sqrt{3}/2..................................B.1/3................................C.3......................D.1/2[/tex]
Câu 6:
đặt một điện áp [tex]u=U\sqrt{2}cos(100\pi t+\varphi)(V)[/tex] vào 2 đầu mạch gồm 1 động cơ điện xoay chiều nối tiếp cuộn dây thì động cơ hoạt động bình thường/Khi đó điện áp 2 đầu cuộn dây sớm pha hơn dòng điện là [tex]60^o[/tex] và có giá trị hiệu dụng [tex]60\sqrt{2}V[/tex]. Trên động cơ có ghi: 60V-50Hz; [tex]cos\varphi=0,966[/tex]. Điện áp hiệu dụng U là:
[tex]A.60\sqrt{5}V.....................B.60\sqrt{10}V.......................C.60\sqrt{2}V..............................D.60\sqrt{3}V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử chuyên ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:13:24 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
bạn tham khảo câu 1 và câu 3 ở đây, cái đề câu 1 hơi lủng củng  8-x 8-x 8-x http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15213.msg63158#msg63158


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử chuyên ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: peto_cn94 trong 08:28:21 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
còn mấy kia bạn giúp luôn mình luôn đi  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử chuyên ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: vnstarry trong 08:35:06 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
mọi người giải giúp mình mấy bài này nhé

Câu2:  
Một vật có khối lượng m1= 80g đang cân bằng ở  đầu trên của một lò xo có  độ cứng k = 20N/m, đặt thẳng  đứng
trên mặt bàn nằm ngang. Thả một vật nhỏ m2= 20g, rơi tự do từ độ cao bằng bao nhiêu so với vật m1
 để sau va chạm mềm 2 vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại [tex]30\sqrt{2} cm/s[/tex]? Lấy [tex]g=10m/s^2[/tex]
A. 0,8cm.               B. 22,5cm.                                  C. 45cm                            D. 20cm.

khi vật có vật dao động có vận tốc cực đại là khi vật qua vị trí cân băng  v=A*omega
ban đầu vật m1 ở vị trí cân bằng và do vat 2 roi xuống và va chạm mềm nên m1 dính với m2 khi đó vật dao động với khối lượng m1+m2 tâ tính được omega
và từ v cực đại =A*omega suy ra dc A
và áp dụng định luật bảo toàn năng lượng K*A*A/2=m2gh từ đây suy ra độ cao


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử chuyên ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: EL_DHVD trong 09:59:42 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
mọi người giải giúp mình mấy bài này nhé

Câu2:  
Một vật có khối lượng m1= 80g đang cân bằng ở  đầu trên của một lò xo có  độ cứng k = 20N/m, đặt thẳng  đứng
trên mặt bàn nằm ngang. Thả một vật nhỏ m2= 20g, rơi tự do từ độ cao bằng bao nhiêu so với vật m1
 để sau va chạm mềm 2 vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại [tex]30\sqrt{2} cm/s[/tex]? Lấy [tex]g=10m/s^2[/tex]
A. 0,8cm.               B. 22,5cm.                                  C. 45cm                            D. 20cm.

khi vật có vật dao động có vận tốc cực đại là khi vật qua vị trí cân băng  v=A*omega
ban đầu vật m1 ở vị trí cân bằng và do vat 2 roi xuống và va chạm mềm nên m1 dính với m2 khi đó vật dao động với khối lượng m1+m2 tâ tính được omega
và từ v cực đại =A*omega suy ra dc A
và áp dụng định luật bảo toàn năng lượng K*A*A/2=m2gh từ đây suy ra độ cao

Va chạm mềm sao bảo toàn cơ năng  đươc , chỉ bảo toàn động lượng thôi .
Xét khi vật 2 từ độ cao H đạt được vận tốc v2
[tex]m_{2} .g .H = \frac{m_{2}.v_{2}^2}{2} => v_{2} = \sqrt{2.g.H}[/tex]

Xét khi vật 2 vừa cham vật 1 , ta đc
[tex]m_{2} . v_{2} = ( m_{1} + m_{2} ) . v ' => v' = \frac{v_{2}}{5 } ( 1)[/tex]

vị trí lúc đầu delta = 4cm
vị trí lúc sau delta = 5cm
vậy lúc va chạm x = 1cm
omega lúc sau [tex]\omega = 10\sqrt{2}[/tex]
=> A lúc sau = 3 cm
ta có
[tex]A^{2} = x^{2} + (\frac{v}{\omega } )^2 => v'= 0,4 m/s[/tex]
=>v(2) = 2 m/s => H = 0,2 m


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử chuyên ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: thuan_95_hn trong 10:11:56 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Câu3    [tex]m2gh = \frac{(m1+m2)v^2}{2}[/tex] dùng bảo toàn năng lượng .v chính là vmax vì vật 1 đang đứng yên ở vị trí cân bằng


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử chuyên ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: peto_cn94 trong 05:10:41 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2013
Câu3    [tex]m2gh = \frac{(m1+m2)v^2}{2}[/tex] dùng bảo toàn năng lượng .v chính là vmax vì vật 1 đang đứng yên ở vị trí cân bằng
bài này làm như bạn DHVD chứ bảo toàn kểu này sai :(


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử chuyên ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: peto_cn94 trong 05:19:27 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2013
bạn nào giả giúp tớ mấy câu điện với


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử chuyên ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:31:42 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2013
Bên trang chủ có file giải chi tiết đề này, mọi người hãy tham khảo:

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử ĐH Vinh lần II mã 132 (http://thuvienvatly.com/download/33723)


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử chuyên ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: peto_cn94 trong 09:37:23 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2013
mấy câu mà em cần lại ko có thầy ạ  :(


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử chuyên ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:05:05 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2013
Trích dẫn
Một máy phát điện xoay chiều 3 pha có tần số 50Hz, có các cuộn dây phần ứng được mắc theo hình sao. Dụng cụ tiêu thụ điện ở các pha lần lượt được mắc [tex]r_1=20\sqrt{3}\large\Omega; R_2=10\sqrt{3}\large\omega;R_3[/tex] nối tiếp tự C. Dòng điện qua dây trung hòa =0. Hỏi điện trở [tex]R_3[/tex] và điện dùng C bằng bao nhiều?
[tex]A.10\sqrt{3}\large\Omega;10^{-3}/\pi F[/tex]   
[tex]B.10\large\Omega; 10^{-2}/(5\pi) [/tex]
[tex]C.12\large\Omega;10^{-3}/(5\pi)F..[/tex]
[tex]D.20\large\Omega;10^{-3}/(5\sqrt{3}\pi F[/tex]
3 điện áp lệch nhau 120 độ ==> I1 và I2 lệch nhau 120 độ. R1 = 2R2 ==>  I2 = 2I1 ==> vecto I12 hương vuông góc I1 và có [tex]I12=I1.\sqrt{3}[/tex]
Để I = 0 thì I3 = I21 và ngược hướng I12 ==> U3 hợp I3 1 góc 30 và ZRC = 20
==> [tex]tan(30) = ZC/R  == >  ZC = R\sqrt{2} /2 = 10  ==> R = 10\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử chuyên ĐH Vinh lần 2
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:56:38 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
Câu5:
Đặt một điện  áp [tex]u=U_0cos(\omega t)V[/tex] vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có cuộn dây thuần cảm, tần số góc [tex]\omega[/tex] thay đổi đến giá trị [tex]\omega_1 ;\omega_2=4\omega_1[/tex] thì thấy dòng điện trong mạch có cùng giá trị hiệu dụng và pha của nó trong 2 trường hợp lệch nhau [tex]90^o[/tex]. Tỉ số R/Zl trong trường hợp [tex]\omega=\omega_1[/tex] là:
[tex]A..\sqrt{3}/2..................................B.1/3................................C.3......................D.1/2[/tex]

lần sau đánh đề cho chính xác nhé em
w2=4w1 ==> ZL2=4ZL1 và ZC2=ZC1/4
hai giá trị w cho cùng I ==> cùng Z ==> |ZL1-ZC1|=|4ZL1-ZC1/4| ==> ZL1=ZC1/4
và [tex]|\varphi_1|=|\varphi_2|=45 ==> |ZL1-ZC1|/R=1 [/tex]
[tex]==> 3ZL1/R=1 ==> ZL1/R=1/3[/tex]