Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 05:54:11 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15308Tiêu đề: dao động tắt dần
Gửi bởi: anhngoca1 trong 05:54:11 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
các thầy và các bạn cho ý kiến !
Mình có một thắc mắc : trong dao động con lắc lò xo nằm ngang có ma sát, thời gian T/4 được tính từ biên đến VTCB cũ ban đầu O hay tính từ biên đến VTCB mới O' có tọa độ [tex]x=+\frac{\mu mg}{k} hoặc x=-\frac{\mu mg}{k}[/tex]  ????


Tiêu đề: Trả lời: dao động tắt dần
Gửi bởi: hocsinhIU trong 07:07:03 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
đến vị trí cân bằng mới đó bạn