Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mrthanh_fctt trong 03:43:10 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15305Tiêu đề: Hóa hữu cơ về Este
Gửi bởi: mrthanh_fctt trong 03:43:10 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức với NaOH thu được 7.36g hỗn hợp 2 muối của 2 axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và 3,76g 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Vậy 2 este đó là
[tex]A, \ HCOOCH_3, \ CH_3COOC_2H_5 \\ B, \ CH_3COOCH_3, \ HCOOC_2H_5 \\ C, \ CH_3COOC_2H_5, \ C_2H_5COOCH_3 \\ D, \ HCOOC_3H_7, \ CH_3COOC_2H_5[/tex]

Mong mọi người giải giúp em


Tiêu đề: Trả lời: Hoa huu co can giup.
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 04:45:12 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Bạn viết chữ tiếng Việt có dấu, và viết bài đúng quy định


Tiêu đề: Trả lời: Hoa huu co can giup.
Gửi bởi: mrthanh_fctt trong 07:07:09 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Bạn viết chữ tiếng Việt có dấu, và viết bài đúng quy định
thong cam cho minh ti. Minh dang ol bang dien thoai sửa lâu lam. Hì. Núc nào rảnh mình sửa.


Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ về Este
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 07:23:46 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Thôi, tớ sửa hộ bạn r, lần tới bạn nhớ đọc kỹ quy định và làm theo là được
Mà đề bài chỉ cho 2 số liệu thế thôi hở bạn ?


Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ về Este
Gửi bởi: chelsea12b trong 12:01:29 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
1. Gọi CTHH của 2 muối của 2 axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng là CxHyCOONa với x>0 có số mol là a mol ( bạn chú ý x, y trung bình, có gạch ngang ở phía trên)
=> M muối = 12x + y + 67 = 7,36 : a (1)
Gọi CTHH của 2 ancol là CnHmOH với n>0 (x, y cũng là giá trị trung bình).
Vì este đơn chức nên n ancol = n muối => n ancol = a mol
=> M ancol = 12n + m + 17 = 3,76 : a (2)
Từ (1) và (2) suy ra 7,36.(12n + m + 17) = 3,76.(12x+y+67)
<=> 7,36(12n+m) - 3,76(12x+y) = 126,8
<=> 12x+y = [126,8 - 7,36(12n+m)] : 3,76 > 1 ( vì gốc axit có thể là HCOOH VÀ CH3COOH)
=> 12n+m<17,125
lại có, m>1 nên n<1,34. kết hợp với n>1 nên suy ra 2 ancol là CH3OH VÀ C2H5OH
Tương tự, ta có: 12n+m= [126,8 - 3,76(12x+y)] : 7,36 > 15 (vì gốc ancol nhỏ nhấ là CH3OH = 15)
=> 12x+y < 4,36 <=> 0<x<1 => hai muối là HCOONa và CH3COONa
=> hai este có thể là HCOOCH3 VÀ CH3COOC2H5 hoặc HCOOC2H5 VÀ CH3COOCH3