Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 02:12:30 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15304Tiêu đề: Xin thầy cô giúp bài Thấu kính
Gửi bởi: quocnh trong 02:12:30 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
C©u 61 :    Vật sáng AB đặt song song và cách màn một khoảng 122,5cm. Dịch chuyển một thấu kính hội tụ giữa vật và màn sao cho AB vuông góc với trục chính tại A thì thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn, ảnh này bằng 6,25 lần ảnh kia. Tính tiêu cự của thấu kính.
A.   f = 60cm   B.   f = 40cm   C.   f = 25cm   D.   f = 30cm


Tiêu đề: Trả lời: Xin thầy cô giúp bài Thấu kính
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 02:52:03 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
C©u 61 :    Vật sáng AB đặt song song và cách màn một khoảng 122,5cm. Dịch chuyển một thấu kính hội tụ giữa vật và màn sao cho AB vuông góc với trục chính tại A thì thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn, ảnh này bằng 6,25 lần ảnh kia. Tính tiêu cự của thấu kính.
A.   f = 60cm   B.   f = 40cm   C.   f = 25cm   D.   f = 30cm

Ta có [tex]d_{1}+d_{1}'=L=d_{2}+d_{2}'[/tex] (*)
Theo Nguyên lí thuận nghịch của chiều truyền ánh sáng và do khoảng cách và vị trí của vật và màn là không đổi ta có
[tex]d_{1}=d_{2}';d_{2}=d_{1}'[/tex]
Áp dụng công thức về số phóng đại
[tex]\frac{A_{1}B_{1}}{AB}=\frac{d_{1}'}{d_{1}}[/tex] (1)
[tex]\frac{A_{2}B_{2}}{AB}=\frac{d_{2}'}{d_{2}}[/tex] (2)
Lấy từng vế của 1 và 2 chia cho nhau , ta có
[tex]\frac{A_{1}B_{1}}{A_{2}B_{2}}=\frac{d_{2}d_{1}'}{d_{1}d_{2}'}=\frac{d_{2}^{2}}{d_{2}'^{2}}[/tex] (3)
Từ (3) và (*) ta dễ dàng tìm được d2 và d2'
Lắp vào công thức [tex]\frac{1}{d_{2}}+\frac{1}{d_{2}'}=\frac{1}{f}[/tex]
là ra