Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 11:52:47 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15302Tiêu đề: sóng điện từ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:52:47 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Bài này mình tính ra k khớp với đáp án nên mong mọi người thử làm xem sao
mạch dao động C= 2. 10^-5 F
và 2 cuộn dây mắc song song với nhau
hiệu điện thế cực đại là 3V
tính cường độ dòng điện cực đại qua L1 và L2
biết L1= 2L2= 6mH


Tiêu đề: Trả lời: sóng điện từ cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:57:12 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Bài này mình tính ra k khớp với đáp án nên mong mọi người thử làm xem sao
mạch dao động C= 2. 10^-5 F
và 2 cuộn dây mắc song song với nhau
hiệu điện thế cực đại là 3V
tính cường độ dòng điện cực đại qua L1 và L2
biết L1= 2L2= 6mH
HD em tự tính.
[tex]L_b=L1.L2/(L1+L2), w = 1/\sqrt{Lb.C}[/tex]
+ [tex]I_{o1}.ZL1 = I_{o2}.ZL2 ==> I_{01}=I_{02}.L2/L1=0,5I_{02}[/tex] (1)
+ [tex]I_{01}+I_{02}=I_0 = w..C.U_0[/tex](2)
Từ 1,2 ==> I01 và I02