Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vinci trong 05:59:38 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15294Tiêu đề: 2 nguồn kết hợp
Gửi bởi: vinci trong 05:59:38 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Các thầy và các bạn có thể giúp mình thắc mắc này được không?
Trong sách giáo khoa định nghĩa hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian (cả sóng cơ lẫn sóng ánh sáng)
Nhưng mình thấy chỉ cần điều kiện cùng tần số là đủ, vì giả sử mỗi nguồn có pha ban đầu riêng của nó, sau cùng một khoảng thời gian t thì pha của mỗi nguồn đều tăng thêm cùng một lượng (vì cùng tần số tức là cùng tần số góc, nên tích giữa tần số góc và t là như nhau), như vậy là điều kiện độ lệch pha không đổi theo thời gian vẫn được đảm bảo. ???


Tiêu đề: Trả lời: 2 nguồn kết hợp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:03:57 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Các thầy và các bạn có thể giúp mình thắc mắc này được không?
Trong sách giáo khoa định nghĩa hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian (cả sóng cơ lẫn sóng ánh sáng)
Nhưng mình thấy chỉ cần điều kiện cùng tần số là đủ, vì giả sử mỗi nguồn có pha ban đầu riêng của nó, sau cùng một khoảng thời gian t thì pha của mỗi nguồn đều tăng thêm cùng một lượng (vì cùng tần số tức là cùng tần số góc, nên tích giữa tần số góc và t là như nhau), như vậy là điều kiện độ lệch pha không đổi theo thời gian vẫn được đảm bảo. ???
Em không chú ý đến pha ban đầu sao, nếu PT như vầy có là 2 nguồn kết hợp?
u1=Acos(wt+At)
u2=Acos(wt+Bt)


Tiêu đề: Trả lời: 2 nguồn kết hợp
Gửi bởi: vinci trong 10:35:19 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Em xin có ý thế này:
pha của dao động là  wt+At   thì tần số góc phải là   w+A.


Tiêu đề: Trả lời: 2 nguồn kết hợp
Gửi bởi: ngochocly trong 11:00:20 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Các thầy và các bạn có thể giúp mình thắc mắc này được không?
Trong sách giáo khoa định nghĩa hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian (cả sóng cơ lẫn sóng ánh sáng)
Nhưng mình thấy chỉ cần điều kiện cùng tần số là đủ, vì giả sử mỗi nguồn có pha ban đầu riêng của nó, sau cùng một khoảng thời gian t thì pha của mỗi nguồn đều tăng thêm cùng một lượng (vì cùng tần số tức là cùng tần số góc, nên tích giữa tần số góc và t là như nhau), như vậy là điều kiện độ lệch pha không đổi theo thời gian vẫn được đảm bảo. ???
Với cùng tần số và "Mỗi nguồn đều có pha ban đầu riêng của nó" chính là độ lệch pha không đổi theo thời gian đó bạn.
Vd: u1= A1cos(wt+phi1) ; u2= A2cos(wt+phi2)
Trích dẫn
Em không chú ý đến pha ban đầu sao, nếu PT như vầy có là 2 nguồn kết hợp?
u1=Acos(wt+At)
u2=Acos(wt+Bt)
Em xin có ý thế này:
pha của dao động là  wt+At   thì tần số góc phải là   w+A.
Bạn chú ý đơn vị w(rad/s) và A(rad) nên (w+A) không phải là tần số góc
Ý thầy là pha ban đầu không phụ thuộc vào thời gian!  ^-^