Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thutu trong 09:09:36 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15285Tiêu đề: 2 bài điện khó
Gửi bởi: thutu trong 09:09:36 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
giúp mình nhé


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện khó
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 09:44:08 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
giúp mình nhé
Lần sau em chịu khó đánh đề để mọi người giúp dễ hớn
Bài 1.
Ta có I1 = I2 nên Z1 = Z2 và từ giả thuyết suy ra:[tex]\varphi _{1}=-\pi /6;\varphi _{2}=\frac{\pi }{3}[/tex]
Khi mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng hai đầu mỗi đoạn macchj 1 và 2 cũng bằng nhau. Vẽ giản đồ vecto suy ra
U = [tex]U_{1}\sqrt{2}=I.Z_{1}\sqrt{2}\rightarrow I=\frac{U}{Z_{1}\sqrt{2}}=\frac{I_{1}}{\sqrt{2}}=1/\sqrt{2}\rightarrow I_{0}=1[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện khó
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:13:56 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
Bài 2: Ta có [tex]P_{1}/P_{2}=R_{1}/R_{2}\rightarrow R_{2}=0,75R_{1} \rightarrow tan\varphi 1=\frac{ZL_{1}-ZC_{1}}{R_{1}}=3/4\rightarrow ZL_{1}-ZC_{1}=0,75R_{1}; tan\varphi_{2}=\frac{ZL_{2}-ZC_{2}}{R_{2}}\rightarrow ZL_{2}-ZC_{2}=-0,363R_{1};[/tex]
Do đó [tex]cos\varphi =\frac{R_{1}+R_{2}}{\sqrt{(R_{1}+R_{2})^{2}+(ZL_{1}+ZL_{2}-ZC_{1}-ZC_{2})^{2}}}=\frac{1,75R_{1}}{\sqrt{(1,75R_{1})^{2}+1,239R_{1}^{2}}}=0,843[/tex]
Không thấy đáp án nhỉ?


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện khó
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 03:38:18 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Bài 2: Chỉnh lại tí cho đúng!
Ta có [tex]P_{1}/P_{2}=R_{1}/R_{2}\rightarrow R_{2}=0,75R_{1} \rightarrow tan\varphi 1=\frac{ZL_{1}-ZC_{1}}{R_{1}}=3/4\rightarrow ZL_{1}-ZC_{1}=0,75R_{1}; tan\varphi_{2}=\frac{ZL_{2}-ZC_{2}}{R_{2}}\rightarrow ZL_{2}-ZC_{2}=-0,363R_{1};[/tex]
Do đó [tex]cos\varphi =\frac{R_{1}+R_{2}}{\sqrt{(R_{1}+R_{2})^{2}+(ZL_{1}+ZL_{2}-ZC_{1}-ZC_{2})^{2}}}=\frac{1,75R_{1}}{\sqrt{(1,75R_{1})^{2}+0,25R_{1}^{2}}}=0,98[/tex]