Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HanhPhucAo25 trong 07:12:30 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15280Tiêu đề: Thầy cô giúp em bài sóng âm này với?
Gửi bởi: HanhPhucAo25 trong 07:12:30 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
1 ống thủy tinh bên trong có 1 pít tông có thể dịch chuyển được trong ống. Ở 1 miệng ống người ta đặt 1 âm thoa tạo ra 1 sóng âm lan truyền vào trong ống với tốc độ 340m/s,trong ống xuất hiện sóng dừng và nghe được âm ở miệng ống là rõ nhất.Người ta dịch chuyển pít tông đi 1 đoạn 40cm thì ta lại nghe được âm rõ nhất lần thứ 2.Tính tần số của âm thoa?


Tiêu đề: Trả lời: Thầy cô giúp em bài sóng âm này với?
Gửi bởi: ntr.hoang trong 07:32:07 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
1 ống thủy tinh bên trong có 1 pít tông có thể dịch chuyển được trong ống. Ở 1 miệng ống người ta đặt 1 âm thoa tạo ra 1 sóng âm lan truyền vào trong ống với tốc độ 340m/s,trong ống xuất hiện sóng dừng và nghe được âm ở miệng ống là rõ nhất.Người ta dịch chuyển pít tông đi 1 đoạn 40cm thì ta lại nghe được âm rõ nhất lần thứ 2.Tính tần số của âm thoa?
Trong ống có sóng dừng. Âm nghe rõ nhất khi tại đó là bụng sóng. Hai bụng sóng liền nhau cách nhau khoảng [tex]\lambda[/tex]/2=40cm. Từ đó tính được f.
\