Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: THANHDUY106 trong 06:35:51 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15278Tiêu đề: bài toán sóng cơ học
Gửi bởi: THANHDUY106 trong 06:35:51 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
sóng truyền có [tex]\lambda[/tex] = 2 m/s . xét 2 vị trí M,N trên phương truyền sóng cách nhau d ,phương trình sóng tại M và N lần lượt là  uM=4cos(5[tex]\pi[/tex]t- [tex]\pi[/tex]/3) và uN=4cos(5[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi[/tex]/6). hỏi sóng truyền từ đâu tới đâu và d= ?
A từ M tới N ; 1/6 m                B từ N tới M ;1/6 m                 C từ M tới N ; 1,5 m                   D từ N tới M ; O,5 m

em có thắc mắc là do [tex]\varphi[/tex]N -[tex]\varphi[/tex]M > 0 suy ra điểm N SỚM FA HƠN M , vậy có thể kết luận là sóng truyền từ N tới M hay ko . xin các thầy cô hướng dẫn em cách giải loại bài này , xin cảm ơn

Tiêu đề: Trả lời: bài toán sóng cơ học
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:42:31 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
sóng truyền có [tex]\lambda[/tex] = 2 m/s . xét 2 vị trí M,N trên phương truyền sóng cách nhau d ,phương trình sóng tại M và N lần lượt là  uM=4cos(5[tex]\pi[/tex]t- [tex]\pi[/tex]/3) và uN=4cos(5[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi[/tex]/6). hỏi sóng truyền từ đâu tới đâu và d= ?
A từ M tới N ; 1/6 m                B từ N tới M ;1/6 m                 C từ M tới N ; 1,5 m                   D từ N tới M ; O,5 m

em có thắc mắc là do [tex]\varphi[/tex]N -[tex]\varphi[/tex]M > 0 suy ra điểm N SỚM FA HƠN M , vậy có thể kết luận là sóng truyền từ N tới M hay ko . xin các thầy cô hướng dẫn em cách giải loại bài này , xin cảm ơn

o [tex]\varphi[/tex]N -[tex]\varphi[/tex]M > 0 suy ra điểm N SỚM FA HƠN M , vậy có thể kết luận là sóng truyền từ N tới M !
Từ chỗ đó ta cũng suy ra d!


Tiêu đề: Trả lời: bài toán sóng cơ học
Gửi bởi: THANHDUY106 trong 06:57:04 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
vậy cách lập luận của em là đúng phải ko ,và đáp án chính xác là d


Tiêu đề: Trả lời: bài toán sóng cơ học
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 08:31:38 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
vậy cách lập luận của em là đúng phải ko ,và đáp án chính xác là d
Ok!