Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoasu29 trong 06:17:12 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15277Tiêu đề: đề thi thử sư phạm
Gửi bởi: hoasu29 trong 06:17:12 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
Câu 1 Cho dòng điện có biểu thức i=I1 + Io.cos[tex]\varpi[/tex]t chạy qua một điện trở. Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là:
A: I1+Io/can2

B:I1+ Io
C:[tex]\sqrt{I1^2+\frac{Io^2}{2}}[/tex]
D:[tex]\sqrt{I1^2 + Io^2}[/tex]

Câu 2 Cho mạch điện mắc nối tiếp với điện trở thuần R=100om cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được . Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số 50Hz. Khi thay đổi C thì thấy có 2 giá trị C1 và 3C1 đều cho cùng một công suất và có các dòng điện vuông pha với nhau, Độ tự cảm L=?
A:[tex]\frac{3}{\pi }[/tex]
B:[tex]\frac{2}{\pi  }[/tex]

C;[tex]\frac{1}{\pi }[/tex]
D:[tex]\frac{1}{2\pi }[/tex]

Mong các thầy giải thích giúp em!


Tiêu đề: Trả lời: đề thi thử sư phạm
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:22:54 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
Câu 1 Cho dòng điện có biểu thức i=I1 + Io.cos[tex]\varpi[/tex]t chạy qua một điện trở. Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là:
A: I1+Io/can2

B:I1+ Io
C:[tex]\sqrt{I1^2+\frac{Io^2}{2}}[/tex]
D:[tex]\sqrt{I1^2 + Io^2}[/tex]

[
Xem bài tương tự tại đây:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4357.5


Tiêu đề: Trả lời: đề thi thử sư phạm
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:29:32 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013

Câu 2 Cho mạch điện mắc nối tiếp với điện trở thuần R=100om cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được . Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số 50Hz. Khi thay đổi C thì thấy có 2 giá trị C1 và 3C1 đều cho cùng một công suất và có các dòng điện vuông pha với nhau, Độ tự cảm L=?
A:[tex]\frac{3}{\pi }[/tex]
B:[tex]\frac{2}{\pi  }[/tex]

C;[tex]\frac{1}{\pi }[/tex]
D:[tex]\frac{1}{2\pi }[/tex]
Mong các thầy giải thích giúp em!
[/quote]
Vì 2 giá trị C cho P bằng nhau nên [tex]Z_{L}=\frac{Z_{C1}+Z_{C2}}{2}=\frac{2Z_{C1}}{3}[/tex]
Và [tex]tan\varphi _{1}.tan\varphi _{2}=-1[/tex]
Giải hệ trên suy ra [tex]\frac{2}{\pi  }[/tex]