Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 02:33:55 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15274Tiêu đề: lượng tử khó
Gửi bởi: anhngoca1 trong 02:33:55 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
các bạn giúp mình bài này trong đề thi thử lần 2 chuyên ĐH Vinh :
  Anot và katot của 1 tế bào quang điện lập thành tụ điện phẳng, cách nhau 1cm. giới hạn quang điện của kim loại làm catot là 360nm. Ánh sáng kích thích có bước sóng 330nm. nếu đặt một hiệu điện thế UAK= -1,25V thì e quang điện có thể tới anot một khoảng bé nhất bằng bao nhiêu.
  đáp án 0,75cm


Tiêu đề: Trả lời: lượng tử khó
Gửi bởi: cuongthich trong 02:54:23 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
các bạn giúp mình bài này trong đề thi thử lần 2 chuyên ĐH Vinh :
  Anot và katot của 1 tế bào quang điện lập thành tụ điện phẳng, cách nhau 1cm. giới hạn quang điện của kim loại làm catot là 360nm. Ánh sáng kích thích có bước sóng 330nm. nếu đặt một hiệu điện thế UAK= -1,25V thì e quang điện có thể tới anot một khoảng bé nhất bằng bao nhiêu.
  đáp án 0,75cm
HD gọi x là khoảng cách xa nhất mà e bay được
ta có công của lục điện A= - F.x= -eEx
áp dung dịnh lý độ biến thiên động năng [tex]A=\frac{1}{2}mv^2 -\frac{1}{2}mv_{0}^2[/tex]
[tex]\rightarrow eEx=\frac{1}{2}mv_{0}^2 -\frac{1}{2}mv^2[/tex]
x lớn nhất khi v=0 [tex]eEx=\frac{1}{2}mv_{0}^2[/tex] với [tex]E=\frac{U_{AK}}{d}[/tex]
đến đây em có thể tự tính tiếp
chúc em thành công

Tiêu đề: Trả lời: lượng tử khó
Gửi bởi: anhngoca1 trong 07:15:54 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
thầy ơi, đề yêu cầu tìm x bé nhất ạ ?