Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lyly2210 trong 11:59:52 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15271Tiêu đề: giúp em bài hạt nhân này với ạ
Gửi bởi: lyly2210 trong 11:59:52 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
 I-ốt ( ) là chất phóng xạ ( có chu kì bán rã 8 ngày. Ban đầu có 1 mẫu 20g I-ốt, sau 10 ngày độ phóng xạ của mẫu là:
A. 3,7.10^15 Bq. B. 3,6.10^16 Bq. C. 3,8.10^15 Bq C. 3,87.10^16 Bq


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài hạt nhân này với ạ
Gửi bởi: EL_DHVD trong 01:00:34 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
I-ốt ( ) là chất phóng xạ ( có chu kì bán rã 8 ngày. Ban đầu có 1 mẫu 20g I-ốt, sau 10 ngày độ phóng xạ của mẫu là:
A. 3,7.10^15 Bq. B. 3,6.10^16 Bq. C. 3,8.10^15 Bq C. 3,87.10^16 Bq

[tex]H = \lambda . N_{0}. 2^{\frac{-t}{T }}[/tex]
[tex]\lambda = \frac{ln2}{T }[/tex]

=> H = 3,875 .10^16