Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: typn22 trong 10:30:50 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15270Tiêu đề: Tổng hợp dao động cần giải đáp
Gửi bởi: typn22 trong 10:30:50 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa : x1=A1*cos(wt) cm ; x2=2,5*sqrt(3)*cos(wt+pi2) và người ta thu được biên độ của dao động tổng hợp là 2,5cm . Biết A1 đạt giá trị cực đại , hãy xác định pi2 ?
A.Không xác định được B.pi/6 rad  C.2pi/3 rad D.5pi/6 rad [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động cần giải đáp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 12:03:38 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
vẽ 3 vecto tạo thành 1 tam giác
dùng định lý hàm sin để A1 cực đại và suy ra góc tương ứng


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động cần giải đáp
Gửi bởi: typn22 trong 09:45:11 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
vẽ 3 vecto tạo thành 1 tam giác
dùng định lý hàm sin để A1 cực đại và suy ra góc tương ứng
Bạn vẽ ra giúp mình với , mình không biết vẽ thế nào , cảm ơn :x