Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngovdang trong 10:15:05 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15269Tiêu đề: giúp em bài giao thoa sóng
Gửi bởi: ngovdang trong 10:15:05 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1=0,63μm; λ2; λ3 chưa biết, một trong hai bức xạ chưa biết có ánh sáng màu tím. Khoảng cách hai khe hẹp a=1,2 mm, khoảng cách từ các khe đến màn D=4m. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối bậc 18 của λ2 và vị trí vân tối bậc 13 của λ3. Hỏi khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất xuất hiện trên màn là bao nhiêu?
A. 3,5 cm
B. 1,5 mm
C. 0,92 mm
D. 1,38 mm


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài giao thoa sóng
Gửi bởi: cuongthich trong 11:42:40 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1=0,63μm; λ2; λ3 chưa biết, một trong hai bức xạ chưa biết có ánh sáng màu tím. Khoảng cách hai khe hẹp a=1,2 mm, khoảng cách từ các khe đến màn D=4m. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối bậc 18 của λ2 và vị trí vân tối bậc 13 của λ3. Hỏi khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất xuất hiện trên màn là bao nhiêu?
A. 3,5 cm
B. 1,5 mm
C. 0,92 mm
D. 1,38 mm
theo thầy đề này có 2 vấn đề
thứ nhất trong giao thoa ánh sáng vân tối không có khái niệm bậc mà chỉ có thứ
thứ 2 đề hỏi khoảng cách gần nhất 2 vân sáng xuất hiện trên màn thì rất nhiều khả năng lắm


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài giao thoa sóng
Gửi bởi: hocsinhIU trong 06:12:06 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
đề ko cho bước sóng ánh sáng tím ah
nếu lấy bước sóng ánh sáng tím là 0,38 như bình thường thì tại vị trí 3 vân tối trùng nhau ta có:
xét bức xạ lamđa 1 và bức xạ tím thì tại đó [tex]\frac{2k_{1}+1}{2k_{tim} + 1}= \frac{\lambda _{tim}}{\lambda _{1}}=\frac{0,38}{0,63}=\frac{38}{63}[/tex]
1 số chẵn và 1 số lẻ thì làm sao xảy ra được
bài này mình nghĩ thiếu cái bước sóng cụ thể của bức xạ tím


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài giao thoa sóng
Gửi bởi: ngovdang trong 02:43:57 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Lời giải.
ĐK trùng vân là : 17,5λ 2 =12,5λ 3 =(k+0,5)0,63
suy ra λ 2 <λ 3 suy ra λ 2 là tia tím
λ 2 =0,036(k+0,5)
0,38≤0,036(k+0,5)≤0,44 suy ra k=11và λ 2 =0,414 và λ 3=0,58
EM ĐANG BĂN KHOĂN có phải khoảng cách gần nhất giữa hai vân sáng là (giá trị nhỏ nhất giữa hiệu hai lamda)xD/a
KHÔNG Ạ. XIN CÁC THẦY CHO Ý KIẾN?